Skip to main content

Zgodnie z prawem, członkowie norweskiego systemu ubezpieczenia, zatrudnieni przez norweskiego pracodawcę i będący obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą wraz z członkami rodziny korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii. W tym celu niezbędne jest uzyskanie druku E-106/S1.

Druk Helfo E-106/S1

Druk E-106/S1 potwierdza ubezpieczenie w Norwegii, co jest niezbędne w celu korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju EOG, w tym w Polsce (w ramach EKUZ), na tych samych zasadach, co rezydenci tego kraju. Objęte norweskim ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być zarówno osoby pracujące w Norwegii, jak również członkowie ich rodzin, które mieszkają w Polsce. Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o ubezpieczenie i wydawanie druku E-106/S1 jest Helfo.

Do otrzymania druku E-106/S1 nie jest wymagane posiadanie stałego numeru personalnego. Wystarczy sam D-nummer, czyli tymczasowy norweski numer personalny.

Warunki otrzymania druku

Otrzymanie druku E-106/S1 możliwe jest, jeśli wnioskujący:

 • pracuje na terenie Norwegii lub przebywa na zasiłku dla bezrobotnych,
 • odprowadza w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift),
 • posiada centrum interesu życiowego w Polsce,
 • systematycznie podróżuje do rodziny w Polsce.

Niezbędna dokumentacja do złożenia wniosku

Do wniosku o wydanie druku E-106/S1 należy należy załączyć:

 • kopię paszportu lub dowodu osobistego,
 • umowę o pracę lub kontrakt bądź decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger),
 • potwierdzenie pisemne od pracodawcy o zatrudnieniu – wymagane w przypadku, gdy umowa o pracę jest starsza niż 1 rok.

Procedura wydawania druku Helfo E-106/S1

Helfo na rozpatrzenie wniosku ma 12 tygodni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, do wnioskującego wysyłany jest druk w dwóch E-106/S1 egzemplarzach, z którymi powinien on udać się do swojego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zostaną one podstemplowane. Jeden z egzemplarzy należy zatrzymać dla siebie, drugi zaś odesłać do Helfo. Od tego momentu, możliwe jest korzystanie ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej przez okres 2 lat.  Po tym czasie konieczne jest ponowne złożenie podania.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Umowa o pracę
 • Potwierdzenie od pracodawcy o dalszym zatrudnieniu   jeżeli umowa jest starsza niż rok
 • pozwolenie z policji
 • skan dowodu lub paszportu osoby składającej wniosek

INFORMACJE

 • Imie i nazwisko
 • Numer personalny
 • Numer telefonu
 • Adres norweski i polski
 • Dane członków rodzinny którzy maja być dopisani do ubezpieczenia imiona i nazwiska + numer pesel

FORMULARZ ZLECENIA

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU