Skip to main content

Kwestia podatków w Norwegii jest sporna – ulgi podatkowe są dużo korzystniejsze dla osób, które przyjechały tutaj jedynie w celach zarobkowych, niż dla tych którzy na stałe postanowili się osiedlić w Norwegii czy też mieszkają tutaj całe życie. Podatki musi odprowadzać każdy, kto osiąga dochód na terenie Norwegii. Istnieją zwolnienia z podatku jednak tylko dla osób z bardzo niskim dochodem. Zaliczka na podatek jest potrącana wg karty podatkowej. W momencie kiedy zapłacimy za dużo podatku urząd zwraca nam nadpłatę i odwrotnie – kiedy zapłacimy zbyt mało podatku urząd prosi o zwrot zaległej kwoty przy rozliczeniu podatkowym. Rozliczenie podatkowe przypada na miesiąc kwiecień a jego termin ubiega końcem kwietnia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu rozliczenia do końca maja – wówczas należy złożyć stosowny wniosek. W sytuacji kiedy nie zdarzymy w terminie złożyć wniosków mamy prawo do odwołania się.

Wybierz kategorię, która Cię interesuję w celu poznania szczegółów: