Skip to main content

Zmiana adresu zamieszkania w Norwegii (norw. flyttemelding) wiąże się z koniecznością rejestracji tej zmiany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zmieniające adres zamieszkania mają 8 dni na powiadomienie o tym urzędu podatkowego. Jak przebiega procedura przemeldowania? Przedstawienia jakich dokumentów wymaga? O tym poniżej!

Przemeldowanie w Norwegii

Posiadanie aktualnego adresu zameldowania odgrywa w życiu mieszkańców Norwegii niezwykle ważną rolę. Na ten bowiem adres, zarejestrowany w Folkeregister (norweski rejestr ludności), wysyłane są wszelkie dokumenty z urzędów  – wstępne rozliczenie podatkowe (skattemelding), kody MinId do systemu Altinn, roczny wynik rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør), roczne zwroty z podatku przekazywane w formie czeku, korespondencja z NAV i Helfo. Aby uniknąć doręczania korespondencji pod nieaktualny adres, należy po zmianie adresu bądź powrocie do Polski, zgłosić ten fakt. Procedura zmiany adresu zameldowania nie należy do skomplikowanych, a przeprowadzić ją można, w zależności od sytuacji, pisemnie bądź przez internet.

Pisemny wniosek o zmianę zameldowania

Do złożenia pisemnego wniosku o zmianę adresu zameldowania zobowiązane są osoby, które:

  • przeprowadzają się za zagranicę,
  • przeprowadzają się z zagranicy,
  • posiadają poufne adresy zamieszkania – osoby, których adresy są zastrzeżone w urzędzie podatkowym,
  • zarejestrowane są jako ubezwłasnowolnione.

Osoby, które przeprowadzają się z zagranicy do Norwegii, muszą osobiście złożyć zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w wersji papierowej w urzędzie podatkowym. Przy wymeldowaniu z Norwegii, fakt zmiany adresu należy zgłosić najwcześniej 14 dni przed planowanym wyjazdem. Osoby przeprowadzające się w granicach Norwegii, zmianę miejsca zamieszkania mogą zgłosić wygodnie na stronie internetowej Altinn. Mają na to 8 dni.

Potrzebne dane i dokumenty

Do wprowadzenia zmian poprzez wysyłkę wersji papierowej potrzebne są:

  • dane osobowe osoby zmieniającej adres zameldowania,
  • stary i nowy adres zamieszkania,
  • kopia aktualnego dokumentu tożsamości lub paszportu.

To jednak nie wszystko – należy również pamiętać o konieczności złożenia osobnego zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania na poczcie. Dzięki temu wysłana już korespondencja zostanie doręczona na właściwy adres przed poinformowaniem o zmianie wszelkich instytucji.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zlecające przemeldowanie elektronicznie muszą dostarczyć:

  • Kody MIN ID oraz hasło

Osoby zlecające przemeldowanie listem zwykłym:

  • kopie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport/dowód osobisty)
  • upoważnienie

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU