Skip to main content

Zasiłek opiekuńczy (norw. kontantstøtten) stanowi, obok zasiłku rodzinnego, podstawowe świadczenie socjalne na dzieci, o jakie starać się mogą osoby mieszkające w Norwegii. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Ile wynosi i na jakich zasadach jest przyznawany? Złożenia jakich dokumentów wymaga? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w poniższym artykule.

 

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii

 

Kontantstøtten, zasiłek opiekuńczy w Norwegii, o który starać się mogą rodzice dzieci w wieku od 13 do 23 miesiąca życia. Rozpatrywaniem prawa do zasiłku rodzinnego zajmuje się NAV – norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o przyznanie zasiłku rodzinnego przez NAV wynosi od 6 do 12 miesięcy.

 

Warunki przyznania zasiłku opiekuńczego

 

Do pobierania zasiłku opiekuńczego uprawnione są osoby, które spełniają następujące warunki:

 • osiągają dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii – z tytułu umowy o pracę, kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej bądź pobierania świadczeń równoważnych z pracą, w tym zasiłków – rodzicielskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego, pielęgnacyjnego czy dla bezrobotnych,
 • odprowadzają w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne (norw. trygdeavgift),
 • przynależą do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii  i/lub innym kraju EOG od minimum 5 lat,

 

Wysokość zasiłku opiekuńczego

 

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 7 500 NOK miesięcznie na każde dziecko. Zasiłek jest spłacany do 3 miesięcy wstecz. Rodzice dzieci w wieku 1-2 lat mogą jednocześnie z zasiłkiem opiekuńczym pobierać również zasiłek rodzinny (norw. barnetrygd).

Ważne! W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do żłobka z dofinansowaniem publicznym co najmniej 20 godzin w tygodniu, nie wypłaca się zasiłku opiekuńczego. Jeśli dziecko jest w żłobku mniej niż 20 godzin w tygodniu, kwota zasiłku jest redukowana o 50 % i wynosi tym samym 3 750 NOK miesięcznie.

 

Niezbędna dokumentacja dla NAV

 

Wniosek o zasiłek opiekuńczy składa się do NAV na specjalnym formularzu. Dołączyć do niego należy następujące dokumenty:

 • akty urodzenia dzieci – na drukach unijnych bądź w skróconej formie tłumaczeń na język angielski/norweski,
 • akt małżeństwa aktualny – na druku unijnym lub w skróconej formie tłumaczenia na język angielski/norweski,
 • kopię umowy o pracę lub innej dokumentacji będącej potwierdzeniem zatrudnienia, a w przypadku osób prowadzących własną działalność  – bilans od księgowej,
 • zestawienie rocznych dochodów od pracodawcy za ostatni rok podatkowy (norw. lønnsoppgave),
 • rejestrację pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (norw. registreringsbevis / oppholdstillatelse),
 • wszystkie odcinki z pensji za obecny rok podatkowy,
 • dokument tożsamości  – dowód osobisty lub paszport osoby, która ubiega się o zasiłek opiekuńczy,
 • zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, że dziecko nie uczęszcza do przedszkola (tłumaczone na język angielski lub norweski).

 

Akt małżeństwa nie jest wymagany do uzyskania zasiłku opiekuńczego. O jego przyznanie starać się mogą także osoby żyjące w wolnych związkach lub samotnie wychowujące dziecko. Ważne jest natomiast, by ubiegający się o świadczenia spełniał pozostałe, wyżej wymienione kryteria.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Akt małżeństwa aktualny – ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Kopię wszystkich umów o pracę/ decyzji o dagpenger/ sykepenger – potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek  rodzinny
 • Kopie rozliczeń rocznych (tzw. lønns og trekkoppgave ) za wszystkie lata za jakie ma być wypłacony zasiłek rodzinny
 • Kopia pozwolenia z policji
 • Kopie paszportów członków rodziny, których dotyczy składany wniosek

W przypadku kiedy dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii potrzebne są pozwolenia dziecka/ całej rodziny

 • Odcinki z wypłaty z trzech ostatnich miesięcy roku bieżącego

Osoby, których dochód roczny wynosi poniżej 200 000 kr brutto proszone  są o dostarczenie odcinków z wypłaty za cały rok

 • Zaświadczenie z przedszkola, informujące, że dziecko nie-uczęszcza do przedszkola (tłumaczone na język angielski lub norweski)

 

INFORMACJE

 

 • Adres zameldowania polski i norweski
 • Numer personalny

Jeżeli dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii wymagane są numery personalne dziecka/ całej rodziny

 • Numer telefonu osoby składającej wniosek
 • Numer telefonu współmałżonka/-ki Numer konta bankowego

Może być to konto norweskie lub polskie (w przypadku polskiego należy podać dokładną nazwę, adres banku oraz numer IBAN i SWIFT)

 • Numery PESEL członków rodziny, których dotyczy składany wniosek

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU