Skip to main content

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (Europeisk Helsetrygdekort) jest dokumentem uprawniającym do uzyskania podstawowych i niezbędnych świadczeń medycznych podczas krótkotrwałego pobytu poza granicami Norwegii, na przykład w Polsce, na takich samych zasadach co rezydenci kraju.

Prawo do karty EKUZ

Prawo do uzyskania karty EKUZ przysługuje:

  • członkom norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych,
  • obywatelom Norwegii lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polski, a także Szwajcarii.

Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne obejmuje również członków rodziny, czyli małżonkę/małżonka oraz dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia. Każdy członek rodziny musi posiadać własną kartę. Należy pamiętać, że EKUZ obejmuje wyłącznie podstawowe świadczenia medyczne, niezbędne do kontynuowania pobytu za granicą. Usługi te mogą być świadczone tylko przez lekarzy w placówkach publicznej służby zdrowia.

Zamawianie i korzystanie z karty EKUZ

Kartę EKUZ zamówić można za pośrednictwem systemu Altinn, pod warunkiem posiadania stałego numeru personalnego. Osoby posiadające wyłącznie tymczasowy numer personalny (D-nummer) muszą osobiście skontaktować się z Helfo lub wysłać wniosek drogą pocztową. Otrzymaną kartę należy okazać każdorazowo  w celu uzyskania usług medycznych podczas zagranicznego pobytu poza Norwegią. W przypadku, nieotrzymania karty przed planowanym wyjazdem, wnioskujący o nią może zgłosić się do Helfo po tzw. certyfikat zastępczy EKUZ, wysyłany bezpośrednio do placówki medycznej w Polsce. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi zwykle 10 dni, zaś sama karta ważna jest przez okres 3 lat. Posiadacz karty zobowiązany jest do zgłoszenia zmian, które mogłyby mieć wpływ na prawo posługiwania się kartą EKUZ.

 

Do zamówienia karty dla osób z d numerem jest wymagne :

*kopia karty podatkowej

*3 ostatnie odcinki z wypłaty

*kopia dowodu lub paszportu

*umowa o prace

*potwierdzenie zatrudnienia , jeżeli umowa jest starsza niż rok

EKUZ a druk E-106

Karta EKUZ nie daje prawa do długotrwałego leczenia poza granicami Norwegii. W takich przypadkach niezbędny jest druk E-106.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Dostęp do systemu Helfo za pośrednictwem Bank Id/ Min id

INFORMACJE

  • Numer personalny

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU