Skip to main content

Karta podatkowa (norw. skattekort) stanowi podstawowy dokument, do posiadania którego zobowiązane są osoby zatrudnione w Norwegii. Określa ona, jaki procent zaliczki na podatek dochodowy pracodawca powinien odprowadzać do urzędu poborcy podatkowego. W efekcie – karta podatkowa rzutuje bezpośrednio na wysokość comiesięcznej pensji, jak i sam wynik rocznego rozliczenia podatkowego. Jak zamówić lub zmienić kartę podatkowa? Czy może skutkować jej brak? O tym w poniższym artykule!

Elektroniczna karta podatkowa

Wraz z rokiem 2014 w życie weszła elektroniczna karta podatkowa. Od tego czasu, osoby pracujące w Norwegii zwolnione są z obowiązku dostarczania karty pracodawcy, które może ją pobrać samodzielnie poprzez system Altinn. Elektroniczny system informuje pracodawców o wszelkich zmianach w karcie, dzięki czemu mają oni zawsze aktualne informacje o swoich pracownikach.

Zamawianie karty podatkowej

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w Norwegii, zobowiązane są do osobistej wizyty w urzędzie podatkowym w celu złożenia podania i dokumentów niezbędnych do uzyskania karty podatkowej. Wyrabiając kolejną kartę podatkową, wystarczy skorzystać z systemu Altinn Altinn (osoby, ze stałym numerem personalnym) lub wysyłając formularz papierowy (osoby z tymczasowym numerem personalnym) na adres odpowiedniego urzędu podatkowego.

Zmiana karty podatkowej

Karta dodatkowa, mająca kluczowy wpływ na wynik rozliczenia podatkowa, powinna być dokładnie zweryfikowana pod kątem zawartych w niej informacji. Obowiązek ten spoczywa na podatniku. W razie wszelkich zmian, mogących mieć wpływ na wynik rozliczenia, powinien on wprowadzić do karty odpowiednie poprawki. Użytkownicy elektroniczni mogą zaktualizować informacje o karcie podatkowej w systemie Altinn. Posiadacze tymczasowego numeru personalnego muszą uzupełnić odpowiedni wniosek oraz przesłać go do urzędu metodą tradycyjną.

Brak karty podatkowej

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie zamówią karty podatkowej, narażają się na przykre konsekwencje. Brak informacji o wysokości zaliczki na podatek, jaką należy potrącić od wynagrodzenia, będzie skutkować potrąceniem przez pracodawcę podatku w wysokości 50 %. Nadwyżka ta zostanie uregulowania przy rozliczeniu podatkowym.

WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

Jako osoba ze stałym numerem personalnym:

  • aktualne kody MIN ID
  • podaj przypuszczalny dochód jaki osiągniesz w danym roku kalendarzowym.

Należy pamiętać, że do dochodu brutto doliczany jest bonus urlopowy z poprzedniego roku (tzw.feriapenge)

Jako osoba ze stałym numerem personalnym:

  • kopie dokumentu tożsamości (paszport/ dowód osobisty)
  • upoważnienie (pobierz)
  • podaj przypuszczalny dochód jaki osiągniesz w danym roku kalendarzowym
  • podaj adres zamieszkania w Norwegii i w Polsce
  • numer telefonu
  • numer personalny

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU