Skip to main content

Zwolnienie chorobowe (norw. sykemelding) to świadczenie mające na celu zrekompensować utratę dochodu w Norwegii, wynikającą z choroby bądź urazu. Kto może otrzymać zasiłek? Jaka jest jego wysokość? Jak ubiegać się o przyznanie świadczenia? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w poniższym artykule.

Zwolnienie chorobowe w Norwegii

Aby móc ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego  konieczne jest  spełnianie określonych warunków, takich jak:

  • bycie niezdolnym do pracy z powodu złego stanu zdrowia,
  • przynależność do państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych,
  • osiąganie udokumentowanego dochodu w wysokości  1/2 podstawy G
  • bycie zatrudnionym przez okres minimum 4 tygodni przed przejściem na zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy może być przyznany na maksymalny okres 52 tygodni i wypłacany jest od pierwszego dnia nieobecności w pracy z powodu choroby.

Niezdolność do pracy – zwolnienie od lekarza

Niezdolność do pracy może być potwierdzona przez lekarza, który wystawia zwolnienie w trzech wersjach – dla chorego, dla pracodawcy i dla NAV. Przez pierwsze 16 dni kalendarzowych obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego spoczywa na pracodawcy, następnie wypłatę przejmuje NAV.

Niezdolność do pracy – oświadczenie własne

Niezdolność do pracy może być potwierdzona również oświadczeniem własnym (norw. egenmelding), bez konieczności przedstawiania pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Przedłożenie oświadczenia własnego możliwe jest dopiero po 2 miesiącach pracy u danego pracodawcy. Samo zwolnienie można zaś stosować na okres do 16 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem, że po 3 dniach pracodawca może wymagać od pracownika okazania zwolnienia od lekarza. Dodatkowo, oświadczenie własne można przedłożyć do czterech razy w ciągu roku.

Wysokość zasiłku chorobowego

Kwota zasiłku chorobowego wyliczana jest na podstawie ostatnich 4 tygodni okresu zatrudnienia  lub ostatnich 3 miesięcy jeżeli dochód jest zróżnicowany.  W zależności od otrzymanego zwolnienia zasiłek wynosi od 20 %  do 100 % wysokości tych dochodów.

Dokumenty wymagane do realizacji usługi określane są indywidualnie. Opisz nam swoją sytuacje a my przedstawimy Ci listę wymaganych dokumentów.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU