Skip to main content

Każda osoba mieszkająca w Norwegii, która utraciła pracę na skutek wypowiedzenia, rozwiązania umowy czy też wygaśnięcia kontraktu, może starać się o przyznania zasiłku dla bezrobotnych (norw. dagpenger).  Na jakich zasadach przysługuje zasiłek dagpenger? Co warto o nim wiedzieć? O tym poniżej!

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki przyznania

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje obywatelom krajów EOG, którzy pracowali i stracili pracę w Norwegii. O przyznanie zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które:

 • wypracowały prawo do zasiłku – osiągnęły minimalny dochód brutto- 1,5 G z ostatnich 12 miesiącach  (152.027 kr 2021 r.) lub 3G z ostatnich 36 miesięcy   (304.053 kr 2021 r.),
 • Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.
 • są zarejestrowane w NAV jako osoby poszukujący pracy,
 • regularnie, co 14 dni, wysyłają elektroniczne karty meldunkowe (norw. meldekort) informujących o sytuacji życiowej osoby bezrobotnej,
 • aktywne poszukują pracy oraz zamieszczają swoje CV w systemie NAV,
 • nie są uczniem szkoły lub studentem,
 • przebywają na terenie Norwegii.

Niezbędna dokumentacja

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w oparciu o wyżej wymienione warunki oraz prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu podanie o zasiłek dla bezrobotnych (norw. krav om dagpenger) wraz z załączoną odpowiednią dokumentacją:

 • wypowiedzenie o pracę, potwierdzające fakt rozwiązania umowy z pracodawcą,
 • świadectwo pracy, zawierające informację o okresie i formie zatrudnienia,
 • umowę o pracę, potwierdzającą stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • rejestrację pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • dostęp przez BankID lub BuyPass,
 • CV w języku polskim lub norweskim w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV.
 • akt urodzenia dziecka/dzieci – osoby wnioskujące o zasiłek dla bezrobotnych i posiadające dzieci, mogą starać się o dodatek na każde dziecko z wysokości 17 NOK dziennie.

Urzędem zajmującym się rozpatrywaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest NAV. Czas rozpatrywania wniosku to średnio 4-8 tygodni od momentu wpłynięcia wniosku i rejestracji na stronie urzędu.

Czas pobierania zasiłku i jego wysokość

Wysokość zasiłku  wynosi 62,4% podstawy.

Wysokość zasiłku oraz czas jego pobierania zależą od wysokości dochodów- odpowiednio:

 • 104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 3G ( 304.053 kr 2021 r),
 • 52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G ( miedzy  152.027 kr 2021 r   a   304.053 kr 2021 r),
 • 26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy) w przypadku permitteringu.

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Ostatnia umowa o prace *Jeżeli nie było umowy o stałym tygodniowym czasie pracy przez co najmniej sześć miesięcy przed redukcją czasu pracy, to należy udokumentować wszystkie stosunki pracy w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 • Dokument upoważniający do rejestracji (zaświadczenie o permitteringu/ wypowiedzenie/ ustanie umowy)
 • CV w języku polskim lub norweskim (dla informacji pracowników biura  w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV) *Jest to niezbędne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • Pin kody na aktualny numer personalny
 • Akt urodzenia dziecka/dzieci *Jeśli masz dzieci to należy Ci się również dodatek na każde dziecko w wysokości 17 kr dziennie. W tym przypadku proszę podać nr.personalny lub datę urodzenia dziecka.
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za poprzedni rok kalendarzowy, tzw. lønns og trekkoppgave (w miesiącu styczniu może to być ostatni odcinek z wypłaty z roku poprzedniego) *NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych. W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając: Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lonns- og trekkoppgave).

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 • Numer konta bankowego
 • Numer telefonu norweskiego
 • Adres norweski
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy

FORMULARZ OD PRACODAWCY – dotyczy dagpenger 

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

FORMULARZ OD PRACODAWCY – dotyczy permittering

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU