Skip to main content

Od 1. stycznia 2008 roku każdy pracownik przebywający na placu budowy musi posiadać ze sobą identyfikator Byggekort. Celem wprowadzenia tych przepisów było ułatwienie identyfikacji danych pracownika, a także firmy, dla której wykonuje swoją pracę. Jeżeli wymóg ten nie jest spełniony, istnieje poważne ryzyko nałożenia dotkliwej kary od Norweskiej Inspekcji Handlowej. Tak na samego zatrudnionego, jak i pracodawcę.

Byggekort – co to jest?

Podstawowym dokumentem, jaki należy mieć zawsze przy sobie na placu budowy jest Byggekort. Jest to identyfikator, którego ma za zadanie ułatwić weryfikację danych pracownika oraz firmy, która go zatrudnia. Obowiązek jego posiadania dotyczy następujących osób, które przebywają na placu budowy:

 • pracowników firm budowlanych;
 • pracowników zagranicznych;
 • właścicieli firm jednoosobowych z branży budowlanej;
 • pracowników, których zadania mają charakter wspomagający budowę, tj. transport materiałów, usługi sprzątania, catering itp.

Jak uzyskać Byggekort?

W celu uzyskania identyfikatora, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Ubiegać się o niego może firma, która:

 • została zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych;
 • posiada wpis do Rejestru Ludności;
 • istnieje w Rejestrze Pracowników i Pracodawców;
 • figuruje w Rejestrze VAT.

 

Byggekort koszt

Zamówienie karty Byggekort wiąże się z koniecznością pokrycia określonych kosztów. Aktualnie należy liczyć się z wydatkiem rzędu 400 NOK + VAT oraz dodatkowo 114 NOK za wyrobienie karty. Identyfikator taki jest ważny przez cały okres zatrudnienia pracownika, ale nie dłużej, niż 2 lata. Jeżeli w okresie daty ważności dokumentu wygaśnie zawarta umowa, to pracownik ma obowiązek jego zwrotu do Oberthur Technologies.

WYMAGANE DOKUMENTY

Identyfikator wydawany jest na wniosek pracodawcy lub właściciela firmy jednoosobowej, który spełnia powyższe kryteria. Pozytywnie rozpatrzona aplikacja powinna natomiast zawierać:

 1. Skan zdjęcia do legitymacji – twarz musi być zwrócona na wprost na jasnym tle, nie można mieć nakrycia głowy ani okularów. Fotografia nie może być starsza, niż 3 lata. Dopuszczalne są zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe.
 2. Zeskanowany podpis właściciela – ważne, by uczynić to czarnym długopisem na białej kartce papieru.
 3. Kopię paszportu zagranicznego, prawa jazdy, dowodu osobistego lub karty bankowej ze zdjęciem. Można dostarczyć skan wyłącznie jednego z tych dokumentów tożsamości.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU