Skip to main content

Składając dokumenty do Urzędów Norweskich należy pamiętać aby były one na drukach unijnych bądź tłumaczone na język angielski lub norweski.

 

Zlecając tłumaczenie dokumentów, warto wiedzieć ile zapłacimy za tłumaczenie. W większości przypadków otrzymamy ofertę za stronę przeliczeniową.

 

Czym zatem jest strona przeliczeniowa ?

 

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, potocznie zwanych przysięgłymi, rozliczenie następuje co 1125 znaków ze spacjami i jest to tak zwana strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego. Liczba ta została ustalona przez ministerstwo sprawiedliwości i zapisana jest w ustawie o wynagrodzeniu za czynności tłumacza przysięgłego. Dlatego też wszystkie biura tłumaczeń traktują 1125 znaków ze spacjami jako stronę przeliczeniową. Nawiasem mówiąc – pisząc, „znaki ze spacjami” mam na myśli każdy użyty przycisk na klawiaturze powstały w procesie tłumaczenia, czyli każda litera, spacja, przecinek czy też dwukropek. Liczbę znaków można sprawdzić np. w programie Microsoft Word – menu Narzędzia/ Statystyka wyrazów.

 

Dlaczego liczba fizycznych stron dokumentu różni się od liczby stron rozliczeniowych?

 

Wynika to właśnie z różnej liczby znaków. Dla lepszego zrozumienia – proszę sprawdzić ile znaków pisanych czcionką nr 22 a ile znaków pisanych czcionką nr 6 mieści się na jednej „stronie”.