Skip to main content

Wraz z otrzymaniem wyniku rozliczenia podatkowego, podatnik zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności. W razie znalezienia jakichkolwiek błędów, konieczne jest wprowadzenia zmian w rozliczeniu i przesłanie poprawionej wersji rozliczenia do urzędu.

Odwołanie podatkowe w Norwegii

Odwołanie podatkowe daje podatnikom w Norwegii możliwość odzyskania nadpłaconego przez nich podatku bądź korektę błędnych danych, które zawarte zostały w rozliczeniu (norw. skatteoppgjør). W szczególności ma to znaczenie w przypadku najczęściej występujących błędów związanych z drugą klasą podatkową, odpisaniem kosztów uzyskania przychodu praz wysokości dochodu/zaliczki potrąconej na podatek.

Co ważne, obowiązek sprawdzenia poprawności rozliczenia spoczywa na podatniku. W sytuacji, kiedy urząd wykryje błąd podczas kontroli, to podatnik poniesie konsekwencje złożenia błędnego rozliczenia.

Czas na złożenie korekty

Podatnik na złożenie korekty podatkowej ma 6 tygodni od chwili otrzymania wyniku rozliczenia. Jeśli korekta zostanie przesłana po tym terminie, ale jednocześnie nie później niż 12 miesięcy, również zostanie rozpatrzona przez urząd. Odwołanie złożone po roku od otrzymania wyniku zostanie rozpatrzone wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które wymagają udokumentowania przez podatnika (np. choroba). O ponowne naliczenie podatku składając korektę lub odwołanie od decyzji urzędu norweskiego ubiegać można się do 3 lat wstecz.

Korekta podatkowa a niezbędna dokumentacja

Złożenie korekty podatkowej wymaga przedłożenia stosownej dokumentacji. Wprowadzone do rozliczenia zmiany muszą być poparte odpowiednimi załącznikami. Przy rozpatrywaniu prośby o wprowadzenie korekty rozliczenia urząd bierze pod uwagę indywidualną sytuację finansową podatnika, okoliczności łagodzące oraz czas, jaki upłynąć od złożenia zeznania. Szanse na wprowadzenie korekty zwiększa właściwe udokumentowanie prośby.

Dokumenty wymagane do odwołania od podatku są zależne od rodzaju odliczeń. Początkowo prosimy o dostarczenie:

  • Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice / Rozliczenie końcowe Urzędu
  • Lønns og trekkoppgave / Rozliczenie roczne od pracodawców
  • Kody MIN ID lub Altinn

Dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz informacjami będzie można ustalić rodzaj odwołania oraz określić listę wymaganych dokumentów.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU