Skip to main content

Zasiłek rodzicielski (norw. foreldrepenger) to świadczenie skierowane do świeżo upieczonych rodziców. Stanowi ono źródło utrzymania par, którym urodziło się dziecko bądź które zaadaptowały dziecko. Komu i na jakich warunkach przysługuje zasiłek rodzicielski? Ile wynosi? Przedłożenia jakich dokumentów wymaga? Szczegółowe informacje o zasiłku przedstawiamy w poniższym artykule.

 

Zasiłek rodzicielski w Norwegii

Foreldrepenger  – zasiłek rodzicielski wypłacany jest w celu zabezpieczenia dochodów rodziców po urodzeniu lub adopcji dziecka. Za wypłatę świadczenia odpowiedzialny jest NAV, norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

 

Warunki przyznania zasiłku rodzicielskiego

Zasiłek przysługuje matce, ojcu lub obojgu rodzicom dziecka, którzy:

 • pracowali w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez co najmniej pół roku,
 • osiągnęli dochody na poziomie do najmniej 50 % G .

W przypadku, gdy matce przyznana została jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (norw. engangsstønad), nie ma ona prawa do zasiłku rodzicielskiego.

 

Czas pobierania zasiłku

Świeżo upieczeni rodzice mogą pobierać zasiłek przez:

 • 59 tygodni przy pobieraniu 80% świadczenia,
 • 49 tygodni przy pobieraniu 100 % świadczenia.

 

Wysokość zasiłku rodzicielskiego

Wysokość zasiłku przysługującego rodzicom zależy od ich dochodów. Do podstawy dochodu brutto, wynikającego ze stosunku pracy, zalicza się też dochód ze świadczeń:

 • chorobowego – sykepenger,
 • dla bezrobotnych – dagpenger,
 • pielęgnacyjnego – pleiepenger,
 • szkoleniowego – opplæringspenger,
 • rehabilitacyjnego – arbeidsavklaringspenger.

 

Niezbędna dokumentacja dla NAV

Do wniosku o zasiłek rodzicielski należy dołączyć:

 • akt urodzenia dziecka  – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko już się urodziło,
 • pozwolenie na pobyt rodziców dziecka,
 • dokumenty od pracodawcy potwierdzające stosunek pracy  – umowę i  paski wypłaty.

 

Okres macierzyński, tacierzyński i wspólny

Okres pobierania urlopu macierzyńskiego przez matkę rozpoczyna się najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym porodem, a najwcześniej w 26 tygodniu ciąży . Pierwsze 6 tygodni od urodzenia dziecka zarezerwowane są wyłącznie dla matki i wchodzą one w skład 15-tygodniowego zasiłku macierzyńskiego (norw. mødrekvote). Pozostałych 9 tygodni matka może wykorzystać od razu lub później. Po upływie 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego, ojcu przysługuje zasiłek tacierzyński (norw. pappapermisjon), który może on otrzymywać 15 tygodni 100% płatne lub 18 tygodni 80% płatne. Okres wspólny (norw. fellesperiode), trwający 16 tygodni ze 100 % stawki zasiłku lub 26 tygodni z 80 % stawki. Rodzice mogą podzielić się przysługującą im pulą tygodni bądź tylko jeden z nich może pobierać w tym czasie zasiłek. W trakcie okresu wspólnego, kiedy ojciec pobiera zasiłek rodzicielski, matka zobowiązana jest do powrotu pracy na 75% etatu lub więcej, uczęszczania do szkoły albo bycia niezdolną do samodzielnej opieki, na przykład z powodu choroby. Taki sam warunek obowiązuje, gdy to matka pobiera zasiłek.

 

Zasady odroczenia okresu pobierania zasiłku

W określonych sytuacjach okres pobierania zasiłku rodzicielskiego może zostać odroczony. Należą do nich:

 • urlop wypoczynkowy – po jego zakończeniu należy niezwłocznie rozpocząć pozostałą część okresu zasiłkowego,
 • praca w pełnym wymiarze – okres pracy na pełny etat musi zostać udokumentowany poprzez zawarcie pisemnej umowy z pracodawcą.
 • choroba – skutkująca koniecznością pomocy osób innych lub hospitalizacji, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.

 

Jednocześnie należy pamiętać, aby zasiłek rodzicielski pobrać w ciągu trzech lat od porodu lub przejęcia opieki nad dzieckiem.

Gdy o świadczenie matka / ojciec przebywający na terenie Norwegii:

 

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Karta ciążowa
 • Umowa o pracę
 • Rozliczenie roczne
 • Ostatnie odcinki z wypłaty
 • Zaświadczenie od lekarza/ położnej potwierdzające wiek ciąży / akt urodzenia dziecka

* Wniosek można składać / otrzymać świadczenie najwcześniej na 12 tygodni przed terminem a najpóźniej 3 tygodnie przed terminem

 

Gdy starasz się o świadczenie, gdy matka dziecka przebywa na terenie Polski i nie wypracowała prawa do świadczenia na terenie Norwegii

 

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Umowa o pracę osoby składającej wniosek
 • Akt małżeństwa na druku unijnym lub tłumaczony
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną i dzieckiem tłumaczone na język angielski lub norweski
 • Umowa o pracę żony tłumaczona na język angielski lub norweski
 • Zaświadczenie od pracodawcy żony z informacją na jaką wysokość etatu jest zatrudniona, na jaki okres oraz czy ma zaplanowany urlop. tłumaczona na język angielski lub norweski
 • Zaświadczenie z ZUS /KRUS o niepobieraniu świadczeń na terenie polski
 • Akt urodzenia dziecka na druku unijnym lub tłumaczony

 

INFORMACJE

 

 • Numery personalne
 • Numer telefonu
 • Adres norweski
 • Data porodu
 • Informacje na temat zatrudnienia
 • Data rozpoczęcia pobierania świadczenia

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU