Skip to main content

Pracujesz w Norwegii? Ponosisz koszty związane z pobytem w tym kraju lub podróżami do Polski? Sprawdź, czy spełniasz kryteria tak zwanego statusu pendler. Dzięki niemu możesz uzyskać zwrot kosztów – za wyżywienie, mieszkanie czy dojazd do pracy. Dowiedz się więcej!

Status pendler – czym jest?

 

Pendler to osoba pracująca w Norwegii i podróżująca regularnie do Polski. Status pendler, czyli tak zwane rozłąkowe, przyznawane jest wyłącznie w przypadku odpowiednio udokumentowanych podróży do ojczyzny.

Status pendler – kto i na jakich warunkach może skorzystać?

 

 1. Familiependler

Ze statusu pendler najczęściej korzystają osoby, które wyjeżdżają do Norwegii do pracy, a w swoim ojczystym kraju zostawiają rodzinę.

Ze statusu pendler mogą skorzystać osoby, w pierwszych dwóch latach pobytu na terenie Norwegii.

Czy należy Ci się status pendler?

Tak, jeśli Twoja rodzina została w Polsce, a Ty:

pracujesz u norweskiego pracodawcy lub posiadasz własną firmę,
masz w Polsce rodzinę (żonę i/lub dzieci poniżej 21 roku życia), która mieszka na stałe pod tym samym adresem co Ty,
odwiedzasz swój dom przynajmniej 3 razy w ciągu roku.

 1. Enslig pendler – „Samotny pendler”

Status pendler przysługuje również osobom stanu wolnego. Najważniejszym kryterium, jakie należy spełnić w tym przypadku, jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania poza Norwegią. Warunki mieszkalne w tym miejscu muszą być lepsze od tych w Norwegii.

Czy należy Ci się status pendler?

Tak, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Polsce (wynajmowanym lub własnościowym), a mieszkanie to ma bieżącą wodę i kanalizację,
 • nie posiadasz samodzielnego mieszkania w Norwegii, a jego powierzchnia mieszkaniowa wynosi mniej niż 30 m na osobę, poniżej 50 m na dwie osoby oraz posiada współdzieloną kuchnię i łazienkę,
 • podróżujesz do Polski do 3 tygodnie.

Jeśli Twoje wyjazdy do Polski są rzadsze niż wymagane, możesz się odwołać jedynie, gdy w roku rozliczeniowym:

 • przebywałeś na zwolnieniu chorobowym,
 • uzyskałeś niski dochód w przeciągu całego roku,
 • posiadasz nietypowe warunki pracy,
 • inne wyszczególnione przez Skatte.
 1. Status pendler przysługuje również osobom sprawującym opiekę nad niepełnoletnim rodzeństwem.

 2. Status pendler przysługuje również osobom, które w roku rozliczeniowym mają mniej niż 22 lata i posiadają wspólne zameldowanie z rodzicami, do domu których systematycznie podróżują .

Status pendler – wymóg udokumentowania

 

Status pendler przyznawany jest wyłącznie w sytuacji, kiedy podróże do Polski są udokumentowane. Potwierdzeniem podróży mogą być bilety lotnicze lub potwierdzenia opłat promowych. Osoby, które odwiedzają rodzinę muszą udokumentować podróże do Polski w ciągu roku podatkowego , osoby samotne muszą udokumentować podróże minimum 4 w ciągu roku podatkowego, przedstawiając 8 biletów w obie strony.

Jakie odpisy ulgi przysługują przy wykorzystaniu statusu pendler?

 

Status pendler pozwala na odliczenie:

 

kosztów podróży do domu rodzinnego – aby odliczyć koszt podróży do domu rodzinnego należy przedstawić bilety za każdą podróż. Na jedną podróż składa się wyjazd i przyjazd, czyli dwa bilety. Koszty podróży można odliczać na podstawie faktycznej liczby kilometrów dojazdu z miejsca zameldowania w Norwegii do miejsca zameldowania w Polsce lub za pomocą cen biletów (z reguły bardziej korzystne jest przeliczanie kilometrów niż faktyczna cena biletów).

diet – diety należą się za każdy dzień pobytu w Norwegii, bez względu na to czy był to dzień pracujący czy dzień wolny. Jeśli pracodawca pokrył już wszystkie diety nie można już prosić o nie przy rozliczeniu podatkowym a jeśli pokrył tylko część to o pozostałe możesz prosić Urząd. Od 2018 jest  ograniczona możliwość odpisywania kosztów wyżywienia. Prawo do tej ulgi mają tylko osoby, mieszkające w miejscach bez możliwości gotowania (baraki, hotele, pensjonaty). Osoby wynajmujące mieszkania lub domy, mające dostęp do kuchni, niestety nie mogą korzystać z tej ulgi.   .

rachunków za energię w Norwegii – możesz odliczyć koszty energii elektrycznej w wynajmowanym mieszkaniu, musisz jednak przedstawić dla Urzędu faktury za energię. Powinny one być wystawione na Ciebie lub na współlokatora, który również widnieje na kontrakcie wynajmu domu.

kosztów mieszkania w Norwegii – koszty czynszu mieszkania wynajmowanego w Norwegii można odliczyć na podstawie kontraktu o wynajem i/lub odcinków z wypłaty, na których jest opisana kwota jaką potrąca pracodawca za czynsz. Pamiętaj, że do 10 000 nok wciągu całego roku możesz płacić gotówką za mieszkanie. Jeśli wiesz, że zapłacisz w danym roku za czynsz więcej niż 10 000 nok, wówczas twoje wszystkie wpłaty powinny być przelewane na konto bankowe (nie gotówką), ponieważ Urząd Podatkowy akceptuje tylko i wyłącznie przelewy na konto bankowe.

odsetek od kredytu – odsetki od kredytu w Norwegii z reguły są od razu naniesione na PIT norweski, jednak należy sprawdzić czy jest to naniesione prawidłowo. Istnieje również możliwość odliczenia odsetek od kredytu w Polsce. Istnieją  Należy wówczas przedstawić zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek w danym roku rozliczeniowym, dokument ten musi być tłumaczony na język angielski lub norweski.

dojazdów do pracy – chcąc odliczyć koszty dojazdu do pracy Urząd zaznacza, że musi być to więcej niż 2,5 km w jedną stronę. Jednak trzeba pamiętać, że należy najpierw pokryć samemu część wydatków (pokryć tzw. wkład własny). Z reguły chcąc odliczyć cały rok dojazdu do pracy, kiedy dojazd do pracy wynosi 2,5 km w jedną stronę odliczenie takie się nie akceptuje.

KAŻDY POWINIEN DOSTARCZYĆ:

 • PIT roczny norweski – SKATTEMELDING -za dany rok rozliczeniowy (Wymagany w przypadku braku posiadania kodów MinID lub Altinn)
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za dany rok rozliczeniowy tzw. lønns-og trekkoppgave
  * Lønns- og trekkoppgave informacja o Twoich dochodach osiągniętych w Norwegii – dokument od pracodawcy
 • Pin kody MIN ID lub atinn
  * Pamiętaj, że kody są zawsze na dany numer personalny, więc jeśli zmieniłeś numer personalny musisz zamówić nowe kody.

JAKO OSOBA POSIADAJĄCE RODZINĘ POZA GRANICAMI NORWEGII MUSISZ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • Akt małżeństwa
  *Dokument ten powinien być na druku unijnym bądź tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną i/lub dziećmi poniżej 18r.ż.
  * Dokument ten powinien być tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
 • Kontrakt o wynajem mieszkania w Norwegii oraz potwierdzenia zapłaty czynszu
  *Pamiętaj, że odliczając koszty mieszkania Urząd Norweski akceptuje zapłatę za czynsz gotówką tylko do 10 000nok. Powyżej 10 000nok należy płacić na konto bankowe.
 • Faktury za energie w mieszkaniu w Norwegii
  *Faktury powinny być wystawiane na Ciebie lub na współlokatora.
 • Zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu (tłumaczenia na j. angielski lub norweski)
  *Dokument ten powinien zawierać informacje tj.
 • Data udzielenia kredytu
 • Kwota udzielanego kredytu
 • Całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień danego roku rozliczeniowego
 • Wysokość spłaconych odsetek od w/w kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.
 • Bilety za podróże do domu rodzinnego
  *Każda podroż powinna być potwierdzona biletem/ kartą pokladową/ fakturą itp. Na jedną podróż składa się wyjazd i powrót, czyli są to dwa bilety. Pamiętaj, że musisz odbyć minium trzy podróże.

JAKO OSOBA STANU WOLNEGO MUSISZ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • Akt własności mieszkania w Polsce lub umowa wynajmu mieszkania w Polsce
 • *Dokument ten musi być tłumaczony na język angielski lub norweski. Dodatkowo umowa wynajmu, powinna zawierać informacje o miesięcznym czynszu oraz powierzchni wynajmowanego mieszkania.
 • Kontrakt o wynajem mieszkania w Norwegii
  *Kontrakt ten powinien zawierac informacje o wysokości miesiecznego czynszu oraz powierzchni wynajmowanej.
  Pamiętaj, że powierzchnia mieszkaniowa wynajmowanego mieszkania wynosi poniżej 30m na osobę, poniżej 50m na dwie osoby, wspólna kuchnia i łazienka
 • Bilety za podróże do domu rodzinnego
  *Każda podroż powinna być potwierdzona biletem/ kartą pokladową/ fakturą itp. Na jedną podróż składa się wyjazd i powrót, czyli są to dwa bilety. Pamiętaj, że musisz odbywać podróże co trzy tygodnie.
 • Faktury za energie w mieszkaniu w Norwegii
  *Faktury powinny być wystawiane na Ciebie lub na współlokatora.
 • Zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu (tłumaczenia na j. angielski lub norweski)
  * Dokument ten powinien zawierać informacje tj.
 • Data udzielenia kredytu
 • Kwota udzielanego kredytu
 • Całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień danego roku rozliczeniowego
 • Wysokość spłaconych odsetek od w/w kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.

JAKO OSOBA, KTÓRA W ROKU ROZLICZENIOWYM MA MNIEJ NIŻ 22 LATA MUSISZ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami
 • *Dokument ten powinien być tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
 • Kontrakt o wynajem mieszkania w Norwegii oraz potwierdzenia zapłaty czynszu
  *Pamiętaj, że odliczając koszty mieszkania Urząd Norweski akceptuje zapłatę za czynsz gotówką tylko do 10 000nok. Powyżej 10 000nok należy płacić na konto bankowe.
 • Bilety za podróże do domu rodzinnego
  *Każda podroż powinna być potwierdzona biletem/ kartą pokładowa/ fakturą itp. Na jedną podróż składa się wyjazd i powrót, czyli są to dwa bilety. Pamiętaj, że musisz odbyć minium trzy podróże.
 • Faktury za energie w mieszkaniu w Norwegii
  *Faktury powinny być wystawiane na Ciebie lub na współlokatora.
 • Zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu (tłumaczenia na j. angielski lub norweski)
  *Dokument ten powinien zawierać informacje tj.
 • data udzielenia kredytu
 • Kwota udzielanego kredytu
 • Całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień danego roku rozliczeniowego
 • Wysokość spłaconych odsetek od w/w kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU