Skip to main content

Zasiłek rodzinny (norw. barnetrygd) stanowi, obok zasiłku opiekuńczego, podstawowe świadczenie socjalne na dzieci, o jakie starać się mogą osoby mieszkające w Norwegii. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Ile wynosi i na jakich zasadach jest przyznawany? Złożenia jakich dokumentów wymaga? Co z norweskim zasiłkiem w przypadku pobierania 500+ w Polsce? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w poniższym artykule.

Zasiłek rodzinny w Norwegii

 

Barnetrygd  – zasiłek rodzinny w Norwegii, o który starać się można miesiąc po urodzeniu dziecka lub miesiąc po rozpoczęciu pracy w Norwegi. Wnioskodawca może ubiegać się o świadczenie na wszystkie dzieci, które spełniają kryterium wieku . W przypadku, gdy dziecko zostanie urodzone w Norwegii, a jego rodzice figurują w rejestrze ludności norweskiej, zasiłek przyznawany jest zwykle automatycznie. Rozpatrywaniem prawa do zasiłku rodzinnego zajmuje się NAV – norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o przyznanie zasiłku rodzinnego przez NAV wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Warunki przyznania zasiłku rodzinnego

 

Do pobierania zasiłku rodzinnego uprawnione są osoby, które spełniają trzy podstawowe warunki:

 • osiągają dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii – z tytułu umowy o pracę, kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej bądź pobierania świadczeń równoważnych z pracą, w tym zasiłków – rodzicielskiego (norw. foreldrepenger), rehabilitacyjnego, chorobowego, pielęgnacyjnego czy dla bezrobotnych (norw. dagpenger),
 • odprowadzają w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne (norw. trygdeavgift),
 • są stale zameldowane w Norwegii wraz z dziećmi w wieku od 0 do 18 lat  –  zasiłek rodzinny otrzymuje się do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego

 

Stawka zasiłku rodzinnego, wypłacanego w zależności od NAV – co miesiąc lub jednorazowo za okres kilku miesięcy łącznie, wynosi 1054 NOK na każde dziecko. Zasiłek jest spłacany do 3 lat wstecz. Rodzice samotnie wychowujący dziecko, starać się mogą o przyznanie rozszerzonego zasiłku rodzinnego (norw. utvidet barnetrygd), wynoszącego dodatkowe 1054 NOK do świadczenia rodzinnego.

Dla dzieci do 6 roku życia zasiłek rodzinny wynosi 1654 nok. Rodzice dzieci w wieku 1-2 lat mogą jednocześnie z zasiłkiem rodzinnym pobierać również zasiłek opiekuńczy (norw. kontantstøtten).

Niezbędna dokumentacja dla NAV

 

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się do NAV na specjalnym formularzu. Dołączyć do niego należy następujące dokumenty:

 • akty urodzenia dzieci – na drukach unijnych bądź w skróconej formie tłumaczeń na język angielski/norweski,
 • akt małżeństwa aktualny – na druku unijnym lub w skróconej formie tłumaczenia na język angielski/norweski,
 • kopię umowy o pracę lub innej dokumentacji, będącej potwierdzeniem zatrudnienia, a w przypadku osób prowadzących własną działalność  – bilans od księgowej,
 • zestawienie rocznych dochodów od pracodawcy za ostatni rok podatkowy (norw. lønnsoppgave),
 • rejestracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (norw. registreringsbevis / oppholdstillatelse),
 • wszystkie odcinki z pensji za obecny rok podatkowy,
 • dokument tożsamości  – dowód osobisty lub paszport osoby, która ubiega się o zasiłek rodzinny.

Uwaga! Akt małżeństwa nie jest wymagany do uzyskania zasiłku rodzinnego. O jego przyznanie starać się mogą także osoby żyjące w wolnych związkach lub samotnie wychowujące dziecko. Ważne jest natomiast, by ubiegający się o świadczenia spełniał pozostałe, wyżej wymienione kryteria.

Barnetrygd a 500+

 

Z uwagi na przyznawane w Polsce świadczenie 500+, osoby starające o zasiłek rodzinny w Norwegii lub Polsce, podlegają ustaleniu pierwszeństwa kraju do wypłacania świadczenia na dzieci.  I tak – w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi nie pracuje i przebywa z dziećmi w Polsce, pierwszeństwo do wypłacenia zasiłku przysługuje Norwegii. Jeśli drugi rodzic pracuje i mieszka z dziećmi w Polsce, to pierwszeństwo do wypłacenia zasiłku przysługuje Polsce.

OSOBA STARAJĄCA SIĘ O ZASIŁEK PO RAZ PIERWSZY / OSOBA AKTUALIZUJĄCA WNIOSEK BEZ PROŚBY NAV

 

 • Akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Akt małżeństwa aktualny – ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Kopię wszystkich umów o pracę/ decyzji o dagpenger/ sykepenger – potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek rodzinny
 • Kopie rozliczeń rocznych (tzw. lønns og trekkoppgave ) za wszystkie lata za jakie ma być wypłacony zasilek rodzinny
 • Kopia pozwolenia z policji *W przypadku kiedy dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii potrzebne są pozwolenia dziecka/ całej rodziny
 • Kopia odcinków z wypłaty potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek rodzinny

 

OSOBA AKTUALIZUJĄCA WNIOSEK NA PROŚBĘ NAV W OKREŚLONYM TERMINIE 

 

 • Kopię aktualnej umowy o pracę / zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy / decyzji z NAV o dagpenger / sykepenger
 • Kopie rozliczeń rocznych (tzw. lønns og trekkoppgave ) za wszystkie lata za jakie ma być wypłacony zasiłek rodzinny
 • Odcinki z wypłaty z trzech ostatnich miesięcy bieżącego roku

 

INFORMACJE

 

 • Adres zameldowania polski i norweski
 • Numer personalny *Jeżeli dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii wymagane są numery personalne dziecka/ całej rodziny
 • Numer telefonu osoby składającej wniosek
 • Numer telefonu współmałżonka/-ki
 • Numer konta bankowego *Może być to konto norweskie lub polskie (w przypadku polskiego należy podać dokładną nazwę, adres banku oraz numer IBAN i SWIFT) 
 • Numery PESEL wszystkich członków rodziny, których dotyczy składany wniosek

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU