Skip to main content

Jak w co roku każda osoba pracująca i zarejestrowana na terenie Norwegii zobowiązana jest do rozliczenia się ze swoich dochodów z norweskim Urzędem Skarbowym / Skattetatten. W ubiegłych latach Urząd Podatkowy dawał możliwość rozliczenia już od marca, dzięki czemu mieliśmy więcej czasu na zapoznanie się z propozycją urzędu oraz przygotowanie się.

W tym roku czas ten został skrócony do jednego miesiąca i szanse na wgląd do swojego rozliczenia będziemy mieli dopiero z końcem marca / 31.03.2016.

Termin rozliczenia pozostaje bez zmian, w związku z tym czas na rozliczenia mamy do końca kwietnia 2016 / 30.04.2016.

Osoby, które nie zdążą przygotować całej dokumentacji  w podanych terminach mają możliwość przedłużenia terminu rozliczenia do końca maja. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Podatkowym  odpowiedni wniosek z prośbą o zmianę terminu rozliczenia. Wniosek taki należy przedłożyć w urzędzie najpóźniej do końca kwietnia 2016.

Nasz PIT (Selvangivelse) po naniesieniu zmian i dostarczeniu do urzędu podlega kontroli (z reguły jest to kontroli „wyrywkowa”). Urząd sprawdza poprawność naniesionych odliczeń i dostarczanych dokumentów. Zatwierdzone rozliczenie (skatteoppgjør) możemy otrzymać w najwcześniej 22.06.2016 a ostateczny termin przypada 12.10.2016.

Po otrzymaniu zatwierdzonego rozliczenia (skatteoppgjør) należy sprawdzić czy wszystkie ulgi o jakie prosiliśmy zostały zaakceptowane (oczywiście o ile przysługuje nam do nich prawo).  Jeśli urząd pominął jakieś odliczenia, nie zaakceptował go pomimo tego, ze mamy do niego prawo mamy 6 tygodni na odwołanie się.

Podsumowując :

– swój PIT (selvangivelse) najwcześniej  możesz pobrać z końcem marca

– czas na naniesienie ulg podatkowych na PIT i odesłanie go do Urzędu mija z końcem kwietnia 2016

– czas na wysłanie przedłużenia terminu rozliczenia do końca maja 2016 mija z końcem kwietnia 2016

– czas na wysłanie korekty / odwołania się od decyzji urzędu mija zawsze 6 tygodni od otrzymania zatwierdzonego rozliczenia (skatteoppgjør).