Skip to main content

Zmiany, zmiany, zmiany…

Od 1 lipca 2019 wchodzą w życie zmiany związane z zasiłkiem dla bezrobotnych / dagpenger. Do tej pory żeby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych trzeba było spełnić wymóg progu dochodowego w wysokości  149 787 koron w przeciągu ostatniego zakończonego roku kalendarzowego lub dochód w wysokości 299 574 w przeciągu ostatnich 3 zakończonych lat kalendarzowych.

Od 1 lipca 2019 najistotniejszą zmianą będzie to, że dla osób składających wniosek po 1 lipca 2019 roku do uzyskania zasiłku będzie brany dochód jeszcze w niezakończonym roku kalendarzowym.

 

Przykład:

Najłatwiej będzie opisać sytuacje na przykładzie. A mianowicie:

 

Pan Kowalski przyjeżdża do Norwegii po pracy np. sezonowej. W przeciągu np. 4 miesięcy pracy uzyskuje dochód w wysokości 149 787 koron. Co za tym idzie, może od razu po zakończeniu pracy zarejestrować się na zasiłek dla bezrobotnych.

 

Skrócenie czasu na wysłanie wniosku

Kolejna ważną zmianą jest to, że do tej pory od daty elektronicznej rejestracji na zasiłek dla bezrobotnych osoba zarejestrowana miała 4 tygodnie na wysłanie wniosku o zasiłek wraz z całą wymaganą dokumentacją.

Od 1 lipca 2019 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami będzie trzeba wysłać do navu już podczas rejestracji na zasiłek czyli tego samego dnia.

Od grudnia 2018 roku nie ma już możliwości zarejestrowania w navie osób logujących się tylko poprzez kody MinID.

Dla osób, które w najbliższym czasie będą chciały skorzystać z rejestracji, a nie posiadają możliwości logowania przez BankID, poniżej udostępniamy artykuł dotyczący Buypass – czyli zastępczej metody logowania i rejestracji na stronie navu i nie tylko.

 

BUYPASS – NOWA ALTERNATYWA LOGOWANIA

 

Nav nie wprowadził zmian jedynie co do długości okresu przyznawanego zasiłku. A więc jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek uzyskała dochód:

  • w wysokości 199 716 NOK lub więcej (2 G) zasiłek zostanie przyznany na 104 tygodnie,
  • natomiast jeżeli dochód będzie niższy niż 199 716 koron zasiłek zostanie przyznany na 52 tygodnie.

 

Przypominamy, że stawka wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 62,4 % wysokości osiągniętych dochodów.