Skip to main content

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń socjalnych

 

Wydłużeniu uległ okres członkostwa w systemie ubezpieczenia społecznego decydujący o tym, czy dana osoba ma prawo do skorzystania ze świadczeń socjalnych. To czy dana osoba ma prawo do ubiegania się o poszczególne zasiłki jest związane z tym , ile lat jest członkiem świadczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczenia społecznego na terenie Norwegii lub Polski.

 

System ubezpieczeń społecznych, co przez to można rozumieć?

Członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych – sprawdź czy dotyczy to Ciebie

To czy dana osoba była zatrudniona lub pobierała zasiłek zastępujący dochód np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy.
Ciągłość ubezpieczenia w Norwegii lub w Polsce ma znaczenie przy staraniu się o zasiłek rehabilitacyjny AAP, rentę lub emeryturę.

Od 1 stycznia 2021 Rząd norweski wydłużył okres kwalifikacyjny do uzyskania świadczenia z 3 lat do 5 lat.
Wprowadzone zmiany dotyczą :

* zasiłku rehabilitacyjnego (AAP);
*renty
*emerytury
*renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku

Zmiany dotyczą wniosków złożonych po 1. stycznia 2021.
Wnioski złożone jeszcze w 2020 roku będą rozpatrywane według starych zasad.
Czyli okresem kwalifikacyjnym do uzyskania świadczenia będzie 3 letni okres członkostwa w norweskim systemie ubezpieczeń.