Skip to main content
Blog

Zmiany w dodatku mieszkaniowym!

By 10 stycznia 201714 września, 2017No Comments

Bostøtte– świadczenie pieniężne o którego wiele osób nie zna. Jest ono odpowiednikiem polskiego dodatku mieszkaniowego i możemy starać się o nie, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej a nasz dochód jest „odpowiednio” niski (próg dochodowy uzależniony jest od miejsca zamieszkania i min. od liczby osób składających się na gospodarstwo domowe).

Wraz z rokiem 2017 zmianom uległy przepisy związane z wypłacaniem tego świadczenia.

Nowe przepisy regulują min. termin składania wniosku i na dzień dzisiejszy termin ubiega 25. dnia każdego miesiąca.

Wprowadzono również nowy sposób obliczania naszych dochodów względem progu jaki jest ustalony do otrzymania świadczenia. Dotychczas wysokość naszych dochodów ustalana była na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego. Od tego roku uległo to zmianie a nasz dochód jest kontrolowany z miesiąca na miesiąc. W tej sytuacji wysokość świadczenia będzie się wahała w zależności od wysokości naszych dochodów i nie jest powiedziane, że będzie to stała kwota.

Nowe przepisy określają również termin wypłacanego świadczenia i od tego roku będzie ono wypłacane 20. dnia każdego miesiąca.