Skip to main content

Zamknięcie granic – komu przysługuje rekompensata?

O wypłatę pieniężnej rekompensaty może się starać osoba która :
– posiada D nummer
– utraciła możliwość uzyskiwania dochodu w Norwegii przez zamknięcie granic
– nie pobiera innych świadczeń socjalnych z navu

Wymóg, który również musi zostać spełniony jest taki, że dana osoba musi mieć przepracowane 4 tygodnie w Norwegii przed datą 29.01.2021 czyli przed wprowadzeniem w życie przepisów dotyczących zamknięcia granic .
Wysokość rekompensaty będzie wypłacana w wysokości 70 % dotychczasowych dochodów .

W jaki sposób możesz ubiegać się o rekompensatę?

Wnioskujesz o wypłatę rekompensaty od pracodawcy .
Następnie pracodawca będzie mógł wnioskować o zwrot wypłaconych pieniędzy dla pracownika z navu.
Nav nie przygotował jeszcze formularza, na którym pracownik będzie mógł wnioskować o wypłatę rekompensaty bezpośrednio z navu.

Pracownicy sezonowi
W związku ze zbliżającym się okresem zbiorów sezonowych owoców i warzyw norweski rząd umożliwił pracownikom przybycie na tern Norwegii mimo zamknięcia granic.
Osoby posiadające D numer będą mogły przyjechać do Norwegii na prace sezonowe .
Osoby, które nie posiadają jeszcze D numeru będą mogły wnioskować o wydanie numeru tymczasowego na granicy.
Jednak po odbyciu obowiązkowej kwarantanny będą nadal zobowiązane do stawienia się osobiście w urzędzie skattetatten w celu kontroli personalnej oraz wyrobienia karty podatkowej.

Wniosek o pozwolenie na wjazd do inspekcji pracy arbeidstilsynet dla pracowników składa pracodawca .
Pracownik ma 14 dni od daty wystawienia pozwolenia na stawienie się na terenie Norwegii .

Dagpenger i permitering – zmiana
Od 8 maja 2021 r osoby przebywające na zasiłku dagpenger lub permiteringu będą mogły pracować nieprzerwanie do 10 tygodni bez wstrzymania zasiłku dla bezrobotnych.
Na chwile obecną przepis został wprowadzony do 30 września 2021 r.