Skip to main content

Zdarzył Ci się wypadek w pracy w Norwegii? Istnieje kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać, aby uzyskać z tego tytułu należne odszkodowanie. Chociaż część z czynności leży w obowiązku pracodawcy, to zawsze warto upewnić się, że wywiązał się ze swoich powinności. Co powinieneś zrobić, by uzyskać odszkodowanie?

 

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek w pracy?

Niezależnie od tego, czy uległeś wypadkowi w pracy z własnej winy, czy z winy pracodawcy, zawsze przysługuje Ci odszkodowanie z tego powodu. Do takich zdarzeń jednak najczęściej dochodzi z powodu rażących zaniedbać ze strony przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wielu emigrujących Polaków do Norwegii podejmuje pracę na budowach lub w innych branżach, w których zachowanie norm bezpieczeństwa jest kluczowe.

 

Obowiązki pracodawcy w Norwegii

Do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim zapewnienie właściwej odzieży ochronnej. Powinien również tak przygotować stanowisko pracy, by zapewnić właściwą ochronę pracowników. Zanim zatrudniona osoba podejmie się czynności zawodowych, musi zostać odpowiednio przeszkolona. Obowiązek ten powstaje także w momencie, gdy zostaniesz oddelegowany na inne stanowisko lub zaczynasz pracę na nowym sprzęcie. Naruszenie jakiegokolwiek z tych punktów zwiększa Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy.

 

Właściwe postępowanie powypadkowe – krok po kroku

Uzyskanie odszkodowania jest możliwe pod warunkiem, że będziesz przestrzegać kilku podstawowych zasad. Właściwe postępowanie powypadkowe w Norwegii można opisać w 10 punktach:

 1. Zawsze powiadom przełożonego o wypadku – to w jego obowiązku leży sporządzenie protokołów. Poproś o kopię tego dokumentu, a zanim podpiszesz – dokładnie zapoznaj się z jego treścią. Niekiedy pracodawcy wpisują w nim np., że uraz wystąpił na skutek przeciążenia.
 2. Udaj się do lekarza lub na pogotowie – niezwłocznie! Dokumenty medyczne są podstawą do tego, abyś mógł uzyskać należne odszkodowanie.
 3. Zgłoś wypadek w pracy do NAV – chociaż leży to w obowiązku pracodawcy, to upewnij się, że wywiązał się z tych powinności.
 4. Powiadom policję oraz Arbeidstilsynet (Inspekcję Pracy) – szczególnie, gdy doznałeś poważnych obrażeń.
 5. Dopilnuj, by pracodawca zgłosił wypadek do swojego ubezpieczyciela. To ta instytucja jest odpowiedzialna za wypłatę odszkodowania.
 6. Zgłoś zdarzenie do swojego ubezpieczyciela – o ile posiadasz dodatkową polisę ubezpieczeniową.
 7. Jeżeli chcesz leczyć się w Polsce, uzyskaj zgodę od NAV-u. Wyjazd bez niej grozi utratą prawa do zasiłku chorobowego (norw. sykepenger).
 8. Dokumentuj wszystkie wydatki na leczenie. Będą to m.in. rachunki z apteki, od lekarza, fizjoterapeutów i wszystkich innych podmiotów, które biorą udział w leczeniu Ciebie.
 9. Zapoznaj się ze swoimi prawami. Może się zdarzyć, że wskutek wypadku przebywasz na zwolnieniu chorobowym w okresie przekraczającym 6 tygodni. W takim przypadku masz prawo do dodatkowych świadczeń oraz odszkodowania.
 10. Reguluj stan swojego zdrowia na bieżąco. Szczególnie zadbaj o zbieranie dokumentacji medycznej, ponieważ dzięki niej możesz uzyskać np. odszkodowanie za staly uszczerbek na zdrowiu (norw. menerstatning).
 11. Odszkodowanie za utracone dochody.

 

Pamiętaj, że może Ci przysługiwać również odszkodowanie za utracone dochody. To nie tylko rekompensata z tytułu utraconej pensji, ale również wszelkich nadgodzin oraz dodatków do wynagrodzenia. Z reguły zasiłek chorobowy, jaki będziesz otrzymywał, będzie niższy od zarobków, które utraciłeś. Podobnie będzie to wyglądało w przypadku otrzymywania zasiłku przejściowego od Arbeidstilsynet (norw. arbeidsavkalirngspenger). Tę różnicę również możesz uwzględnić we wniosku o odszkodowanie.

 

Wypadek w pracy w Norwegii – uzyskaj odszkodowanie

Niezależnie od tego, czy wypadek w pracy w Norwegii nastąpił z Twojej winy, czy z winy pracodawcy – odszkodowanie przysługuje Ci zawsze. Najważniejszą kwestią pozostaje dopilnowanie przestrzeganie właściwego postępowania powypadkowego. Dzięki temu zwiększysz szansę na pozytywne załatwienie sprawy i uzyskanie wysokiej rekompensaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami!