Skip to main content

Choroby nie można zaplanować, ale urlop już tak – sprawdź co zrobić, gdy jesteś chory i jednocześnie planujesz bądź przebywasz już na urlopie.  

Choroba przed wakacjami

Jeśli zachorujesz przed rozpoczęciem wakacji, możesz starać się o przesunięcie urlopu na inny termin w tym samym roku kalendarzowym. Informacje takie musza być przekazane pracodawcy nie później niż ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem urlopu. Prawo to ma zastosowanie tylko do własnej choroby, np. nie choroby dziecka.

Do nas, pracowników, należy obowiązek poinformowania pracodawcy o przesunięciu terminu urlopu. W sytuacji, kiedy tego nie zrobimy, tracimy możliwość wykorzystania urlopu w innym terminie, pomimo tego, że jesteśmy chorzy. Trzeba się zdecydować, czy chcemy wstrzymać nasze wakacje na poczet chorobowego czy też wykorzystać urlop pomimo choroby.

Warunkiem odroczenia urlopu w trakcie choroby jest 100% niezdolność do pracy potwierdzona zwolnieniem chorobowym / zaświadczeniem lekarskim.

Choroba w trakcie wakacji

W sytuacji, kiedy zachorujesz w trakcie wakacji, możesz ubiegać się o odpowiednia liczbę dni urlopu w tym samym roku na poczet urlopu. Podobnie, jak w przypadku zachorowania przed urlopem – wymagane jest 100% zwolnienie chorobowe.

Musisz złożyć dokumentacje zaraz po powrocie z urlopu i udokumentować to zaświadczeniem/ zwolnieniem lekarskim. Nie jest powiedziane, że musi to być pierwszy dzień pracy, ale ważne, by zostało to zrobione najszybciej jak to możliwe. Sprawa może być zgłoszona na piśmie lub ustnie, ale tak naprawdę najrozsądniej będzie użyć formy pisemnej.

Długość urlopu zastępczego

Dotychczas podstawą do otrzymania odroczonego terminu urlopu było minimum 6 dni roboczych chorobowego. Wiele umów zbiorowych również wymagało choroby minimum 5-6 dniowej. Przepisy uległy dużej zmianie, ponieważ na dzień dzisiejszy wystarczy jeden dzień zwolnienia chorobowego, by odroczyć urlop na późniejszy termin.  Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku przesunąć nam urlopu o liczbę dni większą niż faktycznie zachorowaliśmy.