Skip to main content

Rozliczenie Standardfradrag – czym jest?

Ulga dla pracowników zagranicznych (norw. standardfradrag for utenlandske arbeidstakere), potocznie nazywana też ulgą 10 %.

Kto może skorzystać z ulgi 10%?

Ulga przeznaczona jest dla osób, które:

 • przebywają w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy lub 270 dni w okresie 36 miesięcy,
 • podejmują w Norwegii pracę sezonowo.

Na jakich zasadach można skorzystać z ulgi?

Osoby, którym należy się ulga, muszą pamiętać o tym, że:

 • odpis standardowy wynosi 10 % dochodu brutto ze stosunku pracy i jest on ograniczony maksymalnie do kwoty 40.000 kr,
 • z odpisu standardowego można skorzystać przy dwóch pierwszych zeznaniach podatkowych od momentu, gdy podatnik zyskuje status rezydenta podatkowego w Norwegii,
 • z odpisu standardowego można skorzystać w każdym roku dochodowym,
 • wybór odpisu standardowego musi dotyczyć obojga małżonków. Jeżeli małżonek/małżonka również ma prawo do odpisu standardowego, to wówczas oboje muszą wybrać tą samą formę rozliczenia.

Jakie ulgi podatkowe można łączyć z odliczeniem standardowym?

Z ulgą 10 % można łączyć:

 • ulgi II klasy podatkowej, jeśli dochody małżonka lub małżonki nie przekroczyły stawki ustalonej na dany rok,
 • wpłaty na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny w stosunku pracy,
 • część składek na związki zawodowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • PIT roczny Skattemelding/ wymagany w przypadku braku posiadania kodów MinID lub Altinn
 • Rozliczenie roczne od pracodawców / Lønns og trekkoppgave
 • Årsoppgave z NAV na dany rok rozliczeniowy (rozliczenie roczne z NAVu) jeżeli pobierany był zasiłek chorobowy, dla bezrobotnych, rodzicielski lub „przejściowy”.
 • Årsoppgave z banku na dany rok rozliczeniowy

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 • Od kiedy dokładnie jesteś zatrudniony w Norwegii / okres w jakim osiągnąłeś cały swój dochód w Norwegii
 • Kody MinId lub altinn
 • Numer telefonu
 • Numer personalny

Lønns og trekkoppgave od każdego pracodawcy oraz z NAV- dokumenty te przychodzą w styczniu lub w lutym

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

[printicon align = „left”]