Skip to main content

Urlop macierzyński w Norwegii (norw. modrekvote) może występować w dwóch wariantach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Drugi przypadek odnosi się za to do sytuacji, w której to tylko matka dziecka wypracowała prawa do tego świadczenia.

 

 

Urlop macierzyński w Norwegii – warunki

 

Urlop macierzyński w Norwegii przysługuje każdej matce, która nie skorzystała z jednorazowej zapomogi z tytułu narodzin dziecka. Warunkiem jest jednak przepracowanie minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy, które poprzedzają rozwiązanie ciąży lub adopcję dziecka. Musi zostać przy tym osiągnięty dochód na poziomie minimum 0,5G.

Ważne! Urlop macierzyński w Norwegii przysługuje również w przypadku adopcji dziecka!

 

Czas trwania urlopu macierzyńskiego

To, ile trwa urlop macierzyński w Norwegii zależne jest daty narodzin/adopcji dziecka. Jeżeli nastąpiło to po 1. lipca 2018 roku, to czas trwania urlopu wynosi 15 tygodni. Jeżeli miało to miejsce przed tą datą, wówczas matka ma do wykorzystania 15 tygodni.

Ważne! Pierwsze 6 tygodni jest obowiązkowe i zarezerwowane wyłącznie dla matki. Pozostałą część matka może wybrać w innym terminie lub odroczyć w uzasadnionych przypadkach.

 

Urlop macierzyński w Norwegii – wysokość wypłaty

Wysokość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od osiąganych wcześniej dochodów. Warto wiedzieć, że nie tylko wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest brane pod uwagę. NAV uwzględnia również inne źródła przychodów, a szczególnie:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • zasiłek ciążowy,
  • zasiłek szkoleniowy,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • zasiłek rehabilitacyjny.

 

Urlop macierzyński w Norwegii jest równoważny średniemu przeciętnemu wynagrodzeniu, jakie zostało osiągnięte w okresie przeliczeniowym. Przy czym można wybrać 80-procentową lub 100-procentową stawkę pokrycia wynagrodzenia. Przy tym pierwszym wariancie ogólny czas trwania urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu.

 

Urlop macierzyński tylko dla matki

W przypadku, gdy ojciec nie wypracował prawa do urlopu rodzicielskiego, prawa te przysługują matce (o ile ta wypracowała sobie prawo do świadczenia). W tym przypadku uzyskuje prawo do wykorzystania całego okresu wspólnego. Będzie jej zatem przysługiwało 49 tygodni ze 100% stawką lub 59 tygodni ze stawką na poziomie 80% wysokości wynagrodzenia.

 

Becikowe, a urlop macierzyński

Warto wiedzieć, że urlop macierzyński w Norwegii – podobnie jak urlop ojcowski – może zostać wypłacony w oparciu o zasadę elastyczności wypłat. Podstawowym warunkiem jest jednak nabycie prawa do uzyskania urlopu rodzicielskiego. Warto również pamiętać o tym, że świadczenie to nie zostanie wypłacone, jeżeli zdecydowaliście na becikowe.