Skip to main content

Opieka zdrowotna w Norwegii to jeden z najskuteczniejszych tego typu systemów w całej Europie. Wystarczy wspomnieć, że na 10 tys. mieszkańców przypada 4,1 lekarzy. Dla porównania: w Polsce jest to 2,2 lekarzy, zaś w Szwajcarii, Holandii i Portugalii 3,8 lekarza. Pracując nad fiordami, możesz korzystać ze świadczeń medycznych z racji składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącanej z wynagrodzenia brutto .

 

System opieki zdrowotnej w Norwegii – jak to wygląda?

 

Organizacja norweskiego systemu opieki zdrowotnej odbywa się na trzech poziomach – gminnym, regionalnym i narodowym. Gminy mają w obowiązku zapewnić m.in. dostęp do lekarza rodzinnego, położnych, profilaktykę zdrowotną, a także szczepienia. Leczenie specjalistyczne odbywa się w ośrodkach, którymi zarządzają władze regionalne. Koordynacją pracy na wszystkich szczeblach zajmuje się Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Wkład własny do świadczeń zdrowotnych – egenandel

 

Ciekawostką jest fakt funkcjonowania w Norwegii wkładu własnego do świadczeń zdrowotnych. Każdy ubezpieczony musi dopłacać do kosztów leczenia, co w teorii ma przeciwdziałać nadużyciom. Wkład własny (norw. egenandel) obowiązuje m.in. za:

  • wizytę u lekarza rodzinnego – 130 NOK;
  • poradę specjalisty na podstawie skierowania – 280 NOK, a także za poradę bez skierowania – 450 NOK;
  • transport sanitarny – 120 NOK;
  • wizytę lekarza w domu – 180 NOK w ciągu dnia i 220 NOK wizyta nocna.

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii

 

Pracując legalnie w Norwegii, przysługuje Ci ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu możesz korzystać ze świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak rodowity Norweg. Członkiem norweskiego systemu opieki społecznej stajesz się automatycznie od pierwszego dnia pracy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,2% są potrącane z wynagrodzenia brutto, podobnie zresztą jak w Polsce.

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii a leczenie w Polsce

 

Warto wiedzieć, że będąc członkiem norweskiego systemu zdrowotnego, możesz leczyć się w Polsce. Wynika to z faktu przynależności Norwegii do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także z obustronnych umów pomiędzy tymi państwami. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania.

Leczenie w Polsce jest możliwe po udokumentowaniu faktu bycia członkiem norweskiej opieki medycznej. Możesz to potwierdzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wyrobienie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego). O ile dokument taki umożliwia Ci skorzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, to nie możesz na tej podstawie zaplanować długotrwałego leczenia.

 

Druki E-106 i E-109 Helfo

 

Pełne ubezpieczenie zdrowotne uzyskasz, starając się o wydanie druków E-106 i E-109. Pierwszy z tych dokumentów gwarantuje pełne ubezpieczenie dla wnioskującego oraz jego rodziny. Druk E-109 dotyczy wyłącznie rodziny ubezpieczonego, która przebywa poza granicami Norwegii. W obu przypadkach możesz korzystać ze świadczeń medycznych w Polsce na takich samych zasadach, jak nad fiordami.

 

Lekarz pierwszego kontaktu – fastlege

 

Legalna praca w Norwegii daje Ci prawo do wyboru lekarza rodzinnego, inaczej nazywanego pierwszego kontaktu. Warunkiem jest jednak rejestracja w Krajowym Rejestrze Ludności wraz z podaniem adresu meldunku. Posiadając fødselsnummer, możesz wybrać lub dokonać zmiany lekarza rodzinnego. Najszybciej zrobisz to przez Internet, zaś o szczegółach dowiesz się tutaj.

 

Ubezpieczenie zdrowotne – co jeszcze musisz wiedzieć?

 

Chociaż wkład własny jest ważną częścią norweskiego systemu zdrowotnego, to istnieją okoliczności, w których możesz uzyskać zwolnienie z tej opłaty. Bezwarunkowo dotyczy to wizyt kontrolnych w okresie ciąży, badania i leczenia dzieci poniżej 16. roku życia, leczenia psychoterapeutycznego u dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także leczenia i wykrywania wszelkich poważnych chorób zakaźnych.

 

Zwolnienie z wkładu własnego będzie Ci również przysługiwać, jeżeli przekroczysz corocznie ustalany próg. W takim przypadku możesz wnioskować o wydanie karty bezpłatnego leczenia (norw.egenandelstak). Więcej dowiesz się dzwoniąc pod numer 815 70 050.