Skip to main content

Podobnie jak w Polsce, ubezpieczenie samochodu w Norwegii jest obowiązkowe. Kwestia ta nie jest jednak do końca znana, szczególnie wśród osób przebywających stosunkowo krótko w Kraju Fiordów. Zwłaszcza stając w obliczu wyboru różnych rodzajów polis: ansvardelkaskokasko – to nazwy kompletnie nic nie mówiące osobie, która nie zna norweskich realiów.

Ubezpieczenie samochodu w Norwegii – jakie są rodzaje?

Popularny ansvar jest skrótem od norweskiego słowa ansvarforsikring. Jest to odpowiednik polskiego OC w najtańszym wariancie. Ansvar jest obowiązkową polisą, jaką powinien wykupić posiadacz samochodu. Zakres świadczeń okrojony jest do niezbędnego minimum i dotyczy przede wszystkim pokrycia kosztów naprawy po kolizji. Pod warunkiem, że właściciel samochodu nie był sprawcą zdarzenia.

Istnieje możliwość poszerzenia podstawowego ubezpieczenia samochodu w Norwegii. Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciel może wypłacić w przypadku śmierci lub doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. W tym celu ansvar należy poszerzyć o opcję forer-passasjerulykke.

Delkasko

Jeżeli podstawowy zakres świadczeń ansvar nie będzie dla nas wystarczający, możemy pokusić się o skorzystanie z polisy typu delkasko. Jest to ubezpieczenie samochodu w Norwegii, które dodatkowo obejmuje takie świadczenia, jak:

  • odszkodowanie z tytułu wybitej szyby,
  • wypłata rekompensaty z tytułu kradzieży auta,
  • odszkodowanie z tytułu podpalenia auta,
  • pomoc drogowa, gdyby samochód odmówił współpracy.

Kasko

Szerszym pakietem ubezpieczenia auta w Norwegii jest kasko. W ogólnym rozumieniu – jest to odpowiednik polskiego Auto Casco (AC). Ubezpieczyciel właścicielowi takiej polisy oferuje bogaty wachlarz świadczeń, w tym m.in. holowanie na terenie całej Unii Europejskiej, prawo do samochodu zastępczego, a także pokrycie kosztów napraw powstałych po kolizji – nawet, gdy to właściciej pojazdu jest sprawcą.

Superkasko

Ubezpieczenie samochodu w Norwegii obejmuje jeszcze jeden wariant, który nie jest znany w Polsce. Przynajmniej pod postacią pakietu produktowego. Superkasko to gwarancja najszerszego wachlarza świadczeń, w tym wszystkich, które wchodzą w skład ansvar, delkasko oraz kasko. Właściciel takiej polisy może liczyć na wypłatę odszkodowania do wysokości pełnej wartości auta, które doznało szkody całkowitej.

Cena polisy OC w Norwegii

To, ile będzie nas kosztowało ubezpieczenie samochodu w Norwegii, zależne jest od wielu różnych czynników. Może o tym decydować m.in. wiek kierowcy, miejsce zamieszkania, a także… zniżki wypracowane w Polsce. Warto jednak podkreślić, że uznanie tego ostatniego elementu leży w gestii ubezpieczyciela. W Norwegii nie istnieje żaden prawny wymóg, który nakazywałby honorowanie polskich ulg. Dlatego wskazane jest, by zapytać swojego doradcy ubezpieczeniowego o taką ewentualność, co potencjalnie może obniżyć koszty polisy.