Skip to main content

ROZLICZENIA PODATKU

16 grudnia

Urząd podatkowy rozsyła karty podatkowe na kolejny rok. Tylko osoby ze stałymi numerami personalnymi otrzymują karty podatkowe od urzędu elektronicznie. Osoby, które posiadają D numery muszą same złożyć wniosek o karte podatkowa na następny rok kalendarzowy.

25 października

Trzecia tura  wystawienia rozliczeń głównych skatteoppjør  przez urząd podatkowy. Skatteetaten podaje do wiadomości ostateczne rozliczenia (skatteoppjør) za dany rok rozliczeniowy.

25 sierpnia

Druga tura wystawienia rozliczeń głównych  skatteoppjør  przez urząd podatkowy.

25 czerwca

Pierwsza tura wystawienia rozliczeń głównych skatteoppjør  przez urząd podatkowy.

31 maja

Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego dla osób, które złożyły wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia.

30 kwietnia

1 termin złożenia zeznania podatkowego. 30 kwietnia to ostateczny termin dla rozliczeń w formie papierowej. Dla zarejestrowanych użytkowników elektronicznych czyli logujących się przez kody lub bankid, buypass  istnieje możliwość przedłużenia rozliczenia do końca maja.

4 kwietnia

Skatteetaten udostępnia na Altinn wstępne rozliczenia podatkowe (skattemelding). Osoby, które posiadają założone konto na portalu będą mogli pobrać dokument w wersji elektronicznej, sprawdzić poprawność danych – jeśli dane są zgodne i nie ma żadnych odpisów – urząd rozliczy nas sam. Jeśli dane są niezgodne lub podatnik ma prawo do odpisów

15 lutego

Do tego dnia pracodawcy, banki, wszystkie instytucje wypłacające świadczenia, firmy ubezpieczeniowe i inne mają obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane roczne wyciągi.