Skip to main content

Świadczenia socjalne w Norwegii są wyjątkowo rozbudowane. Chcąc z nich korzystać, warto zapoznać się z norweskimi pojęciami, które ułatwią Ci zorientowanie się w systemie opieki społecznej. Przedstawiamy część z nich, których nieznajomość może uniemożliwić uzyskanie zasiłków.

 

A

 

Aktivitetskrav – jest to wymóg stawiany przez NAV dotyczący obowiązku podjęcia czynności zawodowej. Termin stosowany przy niektórych zasiłkach, a zwłaszcza jak chorobowy czy rodzicielski.

Aktivitetsplan – plan przywrócenia do zdrowia. Musi go realizować każda osoba, która pobiera zasiłek przejściowy lub rehabilitacyjny.

Arbeidsavtale – inaczej umowa o pracę.

Arbeidsevne – czyli zdolność do wykonywania pracy.

Arbeidsløshet – pojęcie, które oznacza to samo, co „bezrobotny”.

Arbeidssøker – inaczej osoba poszukująca pracy.

Avgiftspliktig – termin, który oznacza, że dany dochód lub zasiłek podlega obowiązkowi naliczenia składki zdrowotnej.

Avslag – negatywne rozpatrzenie wniosku do NAV.

 

B

 

BankID – jedna z metod logowania się do systemów urzędowych w Norwegii, takich jak np. Altinn.

Barnetrygd – zasiłek na dzieci w wieku 0-18 lat.

Barnetillegg – dodatek na dzieci dla osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub przejściowy.

 

D

 

Dagpenger – zasiłek dla bezrobotnych.

Dekningsgrad – ten termin określa procentową wysokość zasiłku rodzicielskiego, który wypłaca NAV.

Dialogmøte – spotkanie z urzędnikiem NAV i/lub pracodawcą. Zazwyczaj dotyczy osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym, mające na celu przywrócenie powrotu do zdrowia, a także przywrócenia aktywności zawodowej.

 

E

 

Egenmelding – oświadczenie własne o niezdolności do pracy.

Egenvurdering – inaczej kwestionariusz, który musisz wypełnić, o ile chcesz ubiegać się o świadczenia socjalne, takie jak zasiłek przejściowy czy renta zdrowotna.

Engangsstønad – rodzaj norweskiego becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

F

 

Foreldrepenger – zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka.

Fødselsnummer – odpowiednik polskiego numeru PESEL.

Fedrekvote – część urlopu rodzicielskiego, przeznaczona dla ojca.

Felles bopel – termin oznaczający dokładnie „wspólne zamieszkanie z rodziną”.

Fellesperioden – okres wspólny urlopu rodzicielskiego, w trakcie którego obojga rodziców ma prawo do przebywania z dzieckiem, a jednocześnie prawo do zwolnienia z pracy.

Feriepenger – wynagrodzenie urlopowe, wynoszące od 10,2% do 12% rocznego dochodu brutto pracownika. Jest to wynagrodzenie wypłacane zamiast pensji za miesiąc, w którym będziesz na urlopie wypoczynkowym. Mylnie traktowane jako dodatek do pensji.

Folketrygden – norweski system ubezpieczeń społecznych.

Folkeregisteret – rejestr ewidencji ludności w Norwegii.

 

G

 

Gravferdsstønad – zasiłek pogrzebowy.

Grensearbeider – czyli pracownik przygraniczny, tj. taki, który podróżuje pomiędzy krajem pochodzenia należącym do EOG, a miejscem tymczasowego zamieszkania w Norwegii.

Grunnbeløp – inaczej tzw. „kwota G” – corocznie ustalany minimalny dochód, ustanawiający prawo do niektórych świadczeń socjalnych.

 

I

 

Identitetsdokument – dokument tożsamości, czyli np. dowód osobisty lub paszport.

Inntekt – dochód.

Inntektsevne – zdolność do uzyskiwania dochodu.

Innvilgelse – pozytywne rozpatrzenie wniosku do NAV.

 

K

 

Klage på vedtak – odwołanie od decyzji NAV.

Klagenemnda – pierwsza instancja w NAV, która rozpatruje odwołania.

Kodebrikke – token bankowy, dzięki któremu możesz zalogować się do systemów urzędowych za pomocą BankID.

 

L

 

Legeerklæring – zaświadczenie lekarskie, odpowiednik polskiego ZUS ZLA.

Legitimasjon – dokument stwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport.

Lønns- og trekkoppgave – dokument od pracodawcy, w którym znajduje się roczne zestawienie dochodów oraz potrąceń z pensji.

Lønnsgaranti – fundusz gwarancji płacowych, odpowiednik polskiego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Lønnslipp – miesięczny odcinek z pensji. Możesz go potrzebować przy ubieganiu się o niektóre świadczenia.

 

M

 

Meldekort – karta meldunkowa, stanowiąca podstawowy dokument informacyjny dla NAV o sytuacji osoby, która aktywnie poszukuje pracy.

Melding om vedtak – decyzja, jaką NAV wystawił w danej sprawie.

Minsteinntekt – minimalny dochód, jaki musisz uzyskiwać podczas ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych.

Minsteytelse – minimalna kwota renty zdrowotnej.

 

O

 

Oppfølgingsplan – plan przywrócenia zdolności zawodowej, przygotowany i wdrażany we współpracy z NAV podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Oppsigelse – wypowiedzenie umowy o pracę, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

 

P

 

Pass – paszport.

Permisjon – urlop rodzicielski.

Pappapermisjon – inaczej fedrekvote, czyli okres urlopu rodzicielskiego przeznaczonego wyłącznie dla ojca.

Permittering – tymczasowe zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy. Najczęściej stosowane w przedsiębiorstwach, w których sezonowość negatywnie wpływa na możliwości produkcyjne.

Permitteringsårsak – dokument, który otrzymasz od pracodawcy. Musisz go dostarczyć do NAV, jeśli chcesz uzyskać permittering.

Pleiepenger – zasiłek rehabilitacyjny.

 

R

 

Registreringsbevis – rejestracja pobytu w Norwegii, którego czas przekracza 3 miesiące. Taki dokument uzyskasz na komisariacie policji i jest niezbędny w przypadku podjęcia legalnej pracy.

Rett kopi – kopia paszportu.

 

S

 

Skattekort – karta podatkowa.

Stønad – świadczenie z NAV.

Sykepenger – zasiłek chorobowy.

Søknad – ogólne pojęcie, które oznacza wniosek lub podanie, najczęściej składany do NAV.

 

U

 

Uførepensjon – renta zdrowotna.

 

Świadczenia socjalne w Norwegii

 

Chcąc uzyskać świadczenia socjalne w Norwegii, powinieneś znać podstawowe pojęcia, a także orientować się w całym systemie opieki społecznej. Często musisz spełnić określone wymagania, bez których złożony wniosek nie uzyska akceptacji ze strony NAV. Pamiętaj, że podczas spotkań z norweskimi urzędami, masz prawo do rozmowy w obecności tłumacza, zatem nie musisz biegle posługiwać się językiem norweskim. Podstawowa jego znajomości przyda Ci się jednak w przypadku otrzymania pisma urzędowego.