Skip to main content

Rozliczenie podatkowe za rok 2020.

Składając rozliczenie roczne do urzędu podatkowego, warto zapoznać się z możliwościami dotyczącymi ulg podatkowych.

Najbardziej popularnymi rodzajami rozliczeń podatkowych są:

 • pendler rodzinny
 • pendler samotny
 • rozliczenie zwykłe

 

Status pendler 

Ze statusu pendler mogą skorzystać osoby, w pierwszych dwóch latach pobytu na terenie Norwegii.

 Odpisy podatkowe w statusie pendler to:

 • koszty podróży między Norwegią, a krajem rodzinnym 
 • koszty poniesione za zakwaterowanie oraz wyżywienie na terenie Norwegii
 • koszty dojazdów do pracy 
 • odsetki od kredytu
 • koszty za przedszkole lub zajęcia dodatkowe dzieci do 12 roku życia
 • koszty za związki zawodowe

 Uwaga!

Informacja dla osób,  które wykorzystały już możliwość dwuletniego rozliczenia w statusie pendler!

 Przykład:

Pan Kowalski pracuje w Norwegii od 2010 roku i corocznie korzystał z rozliczenia pendler.

Czy nadal ma prawo do rozliczenia w statusie pendler za rok 2020?

 •  Jeżeli w roku 2018-2019 Pan Kowalski korzystał z rozliczenia pendler, to aby ponownie nabyć prawo do tego rodzaju rozliczenia za rok 2020, Pan Kowalski musiałby zmienić pracodawcę oraz gminę, w której mieszkał w roku 2020.
 •  Jeżeli Pan Kowalski dokonał takiej zmiany, to nabył prawo do kolejnych dwóch lat rozliczenia jako pendler – czyli za rok 2020 oraz 2021.
 •  Jeżeli natomiast Pan Kowalski nie zmienił pracodawcy, ani gminy, w której mieszka, to nie ma już prawa do rozliczenia w statusie pendler. 

 W dalszym ciągu Pan Kowalski ma możliwość skorzystania z rozliczenia zwykłego. 

 

Rozliczenie zwykłe 

 Odpisy podatkowe w rozliczeniu zwykłym obejmują:

 •  koszty dojazdów do prac
 • koszty bramek na terenie Norwegii
 • odsetki od kredytu
 •  koszty za przedszkole lub zajęcia dodatkowe dzieci do 12 roku życia
 • koszty za związki zawodowe

 

A co w przypadku, gdy dana osoba nie ma prawa do skorzystania z ulg podatkowych w ramach rozliczenia zwykłego? Czy to oznacza, że nie możesz skorzystać z rozliczenia podatkowego? Ależ skąd! Jak najbardziej ma możliwość rozliczenia się z podatku.

Do obowiązku każdej osoby należy zapoznanie się z otrzymanym rozliczeniem wstępnym oraz zawartymi w nim informacjami. W przesłanym wstępnym rozliczeniu z urzędu podatkowego jest już informacja o ulgach podatkowych, osiągniętym dochodzie, pobranej zaliczce na podatek oraz miesiącach pracy w danym roku rozliczeniowym. Prosimy pamietać, że warto sprawdzić poprawność otrzymanego rozliczenia wstępnego, ponieważ w wielu przypadkach, z jakimi mieliśmy do czynienia, urząd pomylił się na niekorzyść podatnika.

 

Kildeskatt

Osoby, które w roku 2020 posiadały kartę podatkową 25% kildeskatt, nie otrzymają rozliczenia podatkowego za rok 2020 wysłanego automatycznie przez urząd. Jednak w przypadku, gdy dana osoba uzna, że chciałaby zrezygnować z opodatkowania 25%, to będzie miała taką możliwość.

Do 30 kwietnia 2021 roku, każda osoba, która skorzystała z podatku liniowego w roku 2020, będzie mogła z niego zrezygnować, a tym samym, wnioskować o inne ulgi podatkowe. 

 W tym roku urząd udostępnia wstępne  rozliczenia już od 16 marca! Czas na złożenie rozliczenia podatkowego jest do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa zapytania. ?