Skip to main content

Zmiany w przepisach

Co jakiś czas Urząd Podatkowy wprowadza zmiany w przepisach. Zmiany dotyczące rozliczenia na rok 2016 nie są radykalne. Opiszemy te, które mają większy lub mniejszy wpływ na wynik rozliczenia podatkowego.

Dojazd do pracy

Osoby korzystające z odliczenia dojazdów w rozliczeniu dochodów z 2016 roku muszą przygotować się na to, że urząd pobierze od nich większą kwotę na tzw. wkład własny. W ubiegłym roku wkład własny przy odliczeniu dojazdów wynosił 16.000 kr, czyli ok 11.000 km w ciągu całego roku musieliśmy przebyć na własny koszt.  Natomiast na ten rok kwota ta wzrosła i  jest to już do 22.000kr, czyli 15.000km rocznie. Osoby odliczające sam dojazd do pracy na terenie Norwegii muszą wówczas pokonać ok. 32km dziennie w jedną stronę – i dopiero nadwyżkę będą mogli odzyskać. Co do tzw. „Pendlerów” – tutaj należałoby doliczyć dojazd do kraju rodzinnego, dzięki temu liczba przejechanych kilometrów zwiększa się. Ogólnie pod względem ostatniego rozliczenia, rozliczając rok 2016 musimy o 4.000km więcej przejechać.

Konto oszczędnościowe na mieszkanie tzw. BSU

Druga kwestia dotyczy odliczenia konta oszczędnościowego na mieszkanie tzw. BSU. Dotyczy to tylko osób do 33r.z. Dotychczas maksymalna kwota jaka mogliśmy łącznie zaoszczędzić to 200.000kr. Rozliczając 2016 rok kwota ta wzrosła do 300.000kr. Roczna kwota jaka może zostać odłożona na poczet BSU pozostała bez zmian i wynosi 25.000kr.

Zmiana nazwy PITu

Kolejną zmianę możemy zaliczyć do tych mniej istotnych, które jedynie przyjmujemy do wiadomości i nie ma ona wpływu na nasz wynik rozliczenia.  Otóż dotyczy ona zmiany nazwy PITu. Dotychczas PIT nazywany był Selvangivelse, a od 1 stycznia nazywany jest już Skatte melding om formue og inntekt.

Korekty

Osoby, które dotychczas nie zdążały na czas z rozliczeniem a później z korektą rozliczenia w terminie mogą być ucieszone z kolejnej zmiany. Mianowicie urząd zwiększył termin na możliwość wprowadzania zmian w swoich rozliczeniach i dzięki temu mamy teraz na to trzy lata od daty otrzymania Skatteoppgjør, a nie jak dotychczas – 6 tygodni. Zmiany takie można dokonać bez konieczności składania specjalnego formularza korekty, na specjalnych warunkach będzie dostępne to na naszym profilu na stronie altinn.no.

Kary

Przepisy objęły zmianą również wysokość kary nakładanej na podatników, jednak ta zmiana jest pozytywna dla nas. Dotychczas podatek karny wynosił 30% a po wprowadzeniu zmian zmniejszył się o 10% i wynosi 20%.

Dotychczas Urząd Podatkowy mógł dokonywać zmian i kontrolować nasze zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata. Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie zwiększono ten czas do 5 lat – ta zmiana nie jest dla nas korzystna. Choć rozliczając się w końcu wysyłamy prawidłowe zeznania podatkowe, więc nie mamy czego się obawiać!

Podsumowując – zmiany wprowadzone co do rozliczenia za 2016 rok nie zwiększą naszych zwrotów z podatku a wręcz przeciwnie –  mogą go delikatnie zmniejszyć. Jednak na pocieszenie dodam, ze rozliczenie za rok 2017 pod względem zmian w przepisach może wypaść korzystniej. Jednak o tym później.