Skip to main content
Blog

Polski samochód w Norwegii. Nowe przepisy od 1 stycznia 2016

By 30 marca 201731 marca, 2018No Comments

 1.    Pobyt stały a samochód na obcych rejestracjach?

Jeśli masz prawo do pobytu stałego, możesz użytkować samochód na zagranicznych rejestracjach w następujących przypadkach:

a)    prywatny samochód

Zasadniczo nie możesz używać swojego prywatnego samochodu niezarejestrowanego w Norwegii.
Od tej zasady istnieją jednak wyjątki:
warunkiem używania w Norwegii samochodu zarejestrowanego za granicą jest wystąpienie o pozwolenie (nor. Kjøretillatelse). O pozwolenie możesz ubiegać się gdy:
– przyjeżdżasz do Norwegii „samochodem pokazowym” – np. demonstrujesz nowy model samochodu
– używasz samochodu zarejestrowanego za granicą w celu przeprowadzki do/z Norwegii
– jedziesz samochodem zarejestrowanym za granicą przez teren Norwegii
– używasz samochodu zarejestrowanego poza granicami Norwegii przejściowo, w jednostkowych przypadkach, przez ustalony okres czasu przy jednoczesnym wyraźnym wskazaniu pojazdu oraz osoby, która może z niego korzystać.

b)    pożyczony samochód

W przypadku gdy pożyczysz samochód (nie od firmy wynajmującej samochody, ale od osoby prywatnej) możesz go używać w sumie przez 25 dni w ciągu 12 miesięcy. Te 25 dni można dowolnie dzielić. Czyli np. możesz używać samochód 2 razy w roku przez 10 dni i trzeci raz przez 5 dni.
Pamiętaj, ze jesteś odpowiedzialny za posiadanie ważnego ubezpieczenia samochodu! tutaj)

c)    wynajęty samochód

W przypadku gdy wypożyczysz za granica samochód na nienorweskich rejestracjach z profesjonalnej firmy wynajmującej samochody, możesz używać do w sumie przez 42 dni w ciągu 12 miesięcy.
Pamiętaj, ze wszystkie osoby, które figurują jako kierowcy w umowie wynajęcia samochodu musza zarejestrować się na granicy!
Nie możesz używać w Norwegii samochodu wynajętego w innym kraju, jeśli w kontrakcie zawarta jest klauzula umożliwiająca sprzedaż samochodu!
Przed przyjazdem wynajętym samochodem do Norwegii musisz zgłosić ten fakt na stronie Skatteetaten (zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza online dostępnego tutaj)

d)    samochód firmowy

Możesz wnieść wniosek o pozwolenie na użytkowanie firmowego samochodu na nienorweskich rejestracjach, gdy firma posiada siedzibę poza granicami Norwegii. Pozwolenie udzielane jest na okres 12 miesięcy.
Pamiętaj, ze wniosek o pozwolenie na użytkowanie samochodu nie zarejestrowanego w Norwegii składa użytkownik samochodu, a nie pracodawca!
Dodatkowo, aby korzystać z firmowego samochodu zarejestrowanego w kraju innym niż Norwegia należy przedstawić dokument, w którym pracodawca wyznacza konkretny samochód dla konkretnego pracownika; samochód ten jest niezbędny pracownikowi do wykonywania pracy na terenie Norwegii; pojazd nie może być używany więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy w roku (w tym samym okresie samochód nie może być wykorzystywany częściej w celach prywatnych niż zawodowych)

2.    Co w przypadku czasowego pobytu w Norwegii? Dla osób z tymczasowym numerem personalnym (d-nummer)

 

Pamiętaj, ze jeżeli mieszkasz w Norwegii z małżonkiem lub dziećmi poniżej 18 roku życia, to jesteś uznawany za stałego mieszkańca Norwegii (nor. fast bosatt) i nie możesz używać samochodu na zagranicznych rejestracjach (wyjątki wskazane są w punkcie pierwszym)

a)    Nie masz rodziny w Polsce

W przypadku, gdy Twoim miejscem stałego pobytu jest kraj inny niż Norwegia (np. Polska), a w Norwegii przebywasz tylko na tzw. pobyt czasowy (np. masz umowę na czas określony), to możesz używać samochodu na nienorweskich rejestracjach do dwóch lat od momentu przyjazdu do Norwegii.
Dodatkowo prawo stanowi, iż jeśli za datę przyjazdu podajesz np. 1 lutego 2016 roku, to suma dni pobytu w Norwegii w okresie od 1 lutego 2014 roku do 1 lutego 2016 roku nie może być większa niż 365 dni.
Jeśli przebywasz w Norwegii krócej niż rok (i spełniasz warunek pobytu tymczasowego), to nie ma konieczności ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie samochodu zarejestrowanego za granicą – musisz tylko za każdym razem móc udowodnić, że pobyt jest nie dłuższy niż rok od chwili wjazdu.

Jeśli chcesz używać samochodu zarejestrowanego za granica przez dwa lata, to w ciągu pierwszego roku użytkowania musisz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia (nor. kjøretillatelse).
Musisz udokumentować, że Twój pobyt w Norwegii będzie trwał nie dłużej niż dwa lata od chwili wjazdu.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:  

– umowa o pracę (lub dokument potwierdzający przydział miejsca na studia)
– deklaracje współmałżonka/rodziny odnośnie długości ich pobytu w Norwegii
– dokument potwierdzający, że wracasz do pracy poza Norwegią (np. umowa o prace z Polski)
– dokument potwierdzający, że wynajmujesz swoją nieruchomość zza granicy (wynajmujesz komuś innemu swoje mieszkanie lub dom)
Ważne jest aby te dokumenty potwierdzały, że pobyt w Norwegii będzie trwał nie dłużej niż dwa lata – np. umowa o pracę z wyraźną datą zakończenia.

Umowa na tzw. okres próbny nie spełnia warunków umowy na okres tymczasowy, innymi słowy jeśli posiadasz umowę na okres próbny nie możesz korzystać z samochodu zarejestrowanego poza Norwegią!  

b)    Masz rodzinę w Polsce

Jeśli posiadasz rodzinę poza granicami Norwegii, nie musisz ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż Norwegia.
Rezydentem kraju innego niż Norwegia jesteś w przypadku, gdy mieszkasz (masz adres zameldowania) w innym kraju wraz z małżonkiem lub dziećmi poniżej 18 roku życia i odwiedzasz ich regularnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez „regularnie” rozumie się co najmniej raz w miesiącu.

c)    Mieszkasz za granicą ale pracujesz lub uczysz się w Norwegii

Możesz używać samochodu zarejestrowanego w innym kraju niż Norwegia, jeśli wykorzystujesz go do dojazdów do pracy lub szkoły na terenie Norwegii. Istnieją jednak dwa warunki:

– podróżujesz do/z pracy/szkoły każdego dnia
– przebywasz poza terenem Norwegii dłużej niż 185 dni w roku