Skip to main content

Jak informuje portal NAV.no, od 1. marca będą obowiązywać nowe stawki zasiłku na dziecko. Podwyżka Barnetrygd nastąpi z aktualnej kwoty 970 NOK do 1 054 NOK. Dotychczasowi Beneficjenci świadczenia nie muszą składać nowych wniosków, ponieważ NAV automatycznie przyzna im nową kwotę.

 

Podwyżka Barnetrygd dotyczy każdego

Zgodnie z przyjętymi zasadami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia może przekazywać płatności z tytułu zasiłku rodzinnego z kraju ojczystego. W takim przypadku NAV zwaloryzuje kwotę, jaka przysługuje Beneficjentom z krajów EOG. Tym samym wzrośnie wysokość ich świadczenia, które urząd przeliczy zgodnie z nowymi stawkami obowiązującymi od 1. marca 2019 roku.

W pozostałych przypadkach podwyżka Barnetrygd zostanie wypłacona w ostatnim dniu roboczym marca 2019 roku. Może się zdarzyć, że niektórzy Beneficjenci prawo do zasiłku nabyli dopiero w lutym, w związku z czym na otrzymanej decyzji widnieć będzie informacja o starej kwocie. W praktyce jednak otrzymają środki według nowych zasad, tj. marcowa wypłata będzie wynosiła 1 054 NOK.

 

Co to jest Barnetrygd w Norwegii?

Niewątpliwie podwyżka Barnetrygd stanowi dobrą wiadomość dla Beneficjentów tego zasiłku. Warto jednak mieć świadomość, czym to świadczenie tak naprawdę jest i komu przysługuje. Może się okazać, że nie wszyscy uprawnieni do tej formy wsparcia NAVu z niej korzystają.

Barnetrygd w Norwegii to nic innego, jak zasiłek rodzinny. Otrzymywać go może każdy pracownik, który znalazł zatrudnienie w norweskiej firmie i jednocześnie sprawuje opiekę nad dzieckiem do 18. roku życia. Warunkiem jest przynależność do norweskiego systemu opieki społecznej. Żeby NAV przyznało prawa do tego świadczenia, łącznie muszą zostać spełnione trzy warunki:

  • Beneficjent musi wykazywać dochody, które podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne,
  • ubiegająca się o zasiłek osoba wraz z dzieckiem muszą mieć stałe zameldowanie na terenie Królestwa Norwegii,
  • pracownik musi opłacać należności z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne w Norwegii.

 

Jakie dochody NAV akceptuje?

Chociaż wysokość Barnetrygd nie jest uzależniona w żaden sposób od osiąganych dochodów, to aby NAV mógł pozytywnie rozpatrzyć wniosek, należy uzyskiwać jasno określone rodzaje wynagrodzenia. Urząd Pracy i Opieki Społecznej akceptuje następujące źródła przychodów:

  • podpisana umowa o pracę lub praca na kontrakt,
  • własna działalność gospodarcza,
  • niektóre zasiłki socjalne, tj. świadczenie rodzicielskie, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, chorobowe oraz zasiłek dla bezrobotnych.

 

Czas rozpatrywania wniosków

Istotną informacją jest fakt, że NAV rozpatruje wnioski od 6 do nawet 12 miesięcy, przy czym ostateczny czas rozpatrzenia zgłoszenia nie ma wpływu na ostateczną wysokość przyznanego świadczenia. Dobrą informacją jest jednak to, że każdy może ubiegać się o Barnetrygd do 3 lat wstecz.

 

Podwójne wsparcie dla samotnych?

Cenną informacją jest fakt, że podwyżka Barnetrygd oznacza wyższe możliwe świadczenie, o jakie mogą ubiegać się osoby samotnie wychowujące swoje dzieci. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, tacy Beneficjenci mają prawo ubiegać o rozszerzenie tego zasiłku. Uprawnia ich to do otrzymania podwójnej kwoty, tj. w chwili obecnej będzie to 2 108 NOK miesięcznie.

 

Barnetrygd dla Polaków

Jak zostało wyżej wspomniane, również obcokrajowcy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do Barnetrygd w Norwegii. Dotyczy to także Polaków, nawet tych, którzy nie zamierzają przebywać na terenie Królestwa dłużej, niż 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest jednak przynależność do norweskiego systemu socjalnego.

 

Polskie świadczenia 500+ a Norweski Barnetrygd