Skip to main content

W grudniu 2018 roku norweski Storting przegłosował ustawę, zgodnie z którą podwójne obywatelstwo w Norwegii stanie się możliwe. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie regulacje wejdą w życie, niemniej jest to pewien przełom w polityce związane z uznawaniem obywatelstwa. Zmiany będą korzystne również dla części Polaków, którzy już nie muszą rozważać rezygnacji z polskiego paszportu.

 

Podwójne obywatelstwo w Norwegii dotychczas zakazane

Według obowiązujących jeszcze regulacji, podwójne obywatelstwo w Norwegii jest zabronione. W takim przypadku jeżeli obcokrajowiec chce ubiegać się o nie, musi zrzec się swojego ojczystego paszportu. Od tej reguły są jednak wyjątki. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ubiegający się o norweskie obywatelstwo cudzoziemiec naraża się na poważne konsekwencje w swoim kraju ojczystym w przypadku, gdyby zrzekł się swojego pierwszego paszportu.

Korzyści z podwójnego paszportu

Nabywając norweskie obywatelstwo konkretna osoba zyskuje szereg nowych przywilejów, w tym m.in.:

  • może kandydować do rządu, a także brać czynny udział w norweskich wyborach,
  • może podjąć pracę w sektorze publicznym, a zwłaszcza: w sądownictwie, sądzie pracy, policji oraz dyplomacji,
  • możne stać się reprezentantem Norwegii w różnych dyscyplinach sportowych,
  • ma prawo również do norweskiej pomocy konsularnej, gdy przebywa za granicą.

 

Zmiana obywatelstwa na norweskie – warunki

Zmiana obywatelstwa na norweskie wymaga od nas spełnienia określonych warunków. Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie, jeżeli ubiegający się o obywatelstwo spełnia łącznie następujące warunki:

  • legalny pobyt na terenie Królestwa przez okres minimum 7 lat w ciągu ostatnich 10 lub żyć w konkubinacie / związku małżeńskim z osobą obywatelstwa norweskiego przez minimum 7 lat. Pod warunkiem, że Norweg/Norweżka żyją w Norwegii przynajmniej od 3 lat,
  • ubiegający się nie może mieć żadnych konfliktów z prawem,
  • należy odbyć 250 godzin nauki języka norweskiego lub zdać egzamin językowy na poziomie A2,
  • samo odbycie kursu nie wystarcza – należy również znać język norweski lub lapoński,
  • należy odbyć również 50 godzin lekcji Wiedzy o Społeczeństwie,
  • ubiegając się o podwójne obywatelstwo w Norwegii należy być również zdrowym psychicznie.

Kiedy można spodziewać się nowego prawa?

Zanim jednak podwójne obywatelstwo stanie się faktem, musi najpierw zostać wypowiedziana Konwencja Rady Europy z 6. maja 1963 roku. Akt prawny ten jednoznacznie wskazuje, iż każdy norweski obywatel musi stracić swój paszport, o ile otrzymuje obywatelstwo w innym kraju. Zmianą przepisów i wdrażaniem nowych regulacji zajmuje się Ministerstwo Edukacji. Szacuje się, że równocześnie polski i norweski paszport będziemy mogli uzyskać jeszcze w 2019 roku lub w 2020 roku.