Skip to main content

Podatki dla firm w Norwegii to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność zarobkową w Kraju Fiordów, zobowiązani są do płacenia podatku VAT oraz dochodowego. Osoby zatrudniające pracowników ponoszą również koszty w zależności od wysokości ustalonego wynagrodzenia.

 

 

Podatki dla firm w Norwegii

 

Podstawowa wysokość podatku dochodowego w Norwegii dla firm wynosi 23% wypracowanego dochodu. Dodatkowo każdy przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzić 11,4% zysku na poczet składki na ubezpieczenia społeczne. W sumie daje to 34,4% kosztów uzyskania dochodu. Podatki dla firm w Norwegii nieznacznie wzrastają wraz z osiąganiem coraz lepszej rentowności. Odpowiadają za to progresywne progi podatkowe, które wyglądają następująco:

 • Pierwszy próg podatkowy do 169 000 NOK wiąże się z koniecznością dopłaty 1,4% od wypracowanej nadwyżki,
 • Drugi próg podatkowy do 237 900 NOK wiąże się z koniecznością dopłaty 3,3% od wypracowanej nadwyżki,
 • Trzeci próg podatkowy do 598 050 NOK wiąże się z koniecznością dopłaty 12,4% od wypracowanej nadwyżki,
 • Czwarty próg podatkowy do 962 050 NOK wiąże się z koniecznością dopłaty 15,4% od wypracowanej nadwyżki.

Progi podatkowe zmieniają się w każdym roku, dlatego warto śledzić aktualne stawki opodatkowania wypracowanej nadwyżki. Ważną informacją jest fakt, że podatek dochodowy liczony jest wyłącznie od osiągniętego dochodu – czyli wszystkich przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Koszty pracownicze

 

Podatki dla firm w Norwegii to nie tylko zobowiązania wynikające z wypracowanego dochodu. To również koszty, które przedsiębiorstwa są zobowiązane pokrywać z tytułu zatrudniania pracowników. Można je podzielić na dwie kategorie:

 • Koszty stałe,
 • Koszty zmienne.

 

Koszty pracownicze stałe

Wśród pracowniczych kosztów stałych należy wyodrębnić takie grupy wydatków, jak:

 • Opłata z tytułu wynagrodzenia (14,1% wynagrodzenia brutto),
 • Ubezpieczenie emerytalne (2% od wynagrodzenia brutto),
 • Feriepenger (10,2% wynagrodzenia brutto).

Stawki tych kosztów nie ulegają zmianie. Może się natomiast różnić wysokość faktycznej kwoty powstałej należności. Wynika to z faktu, że koszty te są naliczane w oparciu o rzeczywiste wynagrodzenie, jakie zostało ustalone z pracownikiem w zamian za wykonywaną pracę.

 

Koszty pracownicze zmienne

Chociaż koszty pracownicze zmienne to nie są stricte podatki dla firm w Norwegii, to stanowią istotną pozycję wydatków w każdym przedsiębiorstwie. Jak sugeruje definicja – rzeczywista stawka może się różnić w zależności od wielu czynników. Średnio wynosi ok. 5% wynagrodzenia brutto i dotyczy takich kwestii, jak: zasiłki chorobowe, ubezpieczenia NWW, szkolenia oraz odzież robocza. Rzeczywista wysokość ponoszonych wydatków z tego tytułu będzie się zatem różnić w zależności m.in. od branży, w jakiej dana firma prosperuje.

 

 

VAT w Norwegii

 

Podatki dla firm w Norwegii to również VAT (MVA) – czyli podatek od towarów i usług. W norweskim systemie fiskalnym obowiązują trzy stawki:

 • Podstawowa 25%,
 • Zredukowana 15% – dotyczy artykułów spożywczych i napojów,
 • Niska 12% – naliczana jest od transportu osobowego oraz kultury.

Ważny przy tym fakt, że nie każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rejestracji w ewidencji płatników VAT. Obowiązek taki dotyczy wszystkich firm, których obroty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyły 50 000 NOK. Podobnie jak w Polsce, VAT powinien zostać doliczony do każdej faktury oraz rachunku – niezależnie od tego, czy odbiorcą jest osoba fizyczna, czy inny przedsiębiorca.

 

Pomoc dla przedsiębiorców

Jeżeli rozliczanie wszystkich kosztów, których ponoszenie wynika wprost z podatków dla firm w Norwegii, stanowi przeszkodę – zawsze warto zwrócić się do specjalistów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami. Eksperci pomogą w rozwiązaniu powstałych komplikacji.