Skip to main content

Otrzymałeś niezadowalające rozliczenie podatku? Norweski Urząd Skarbowy nie uwzględnił wszystkich odliczeń? Nie jesteś na straconej pozycji – najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest odwołanie od decyzji podatkowej w Norwegii. W wielu przypadkach rozpatrywane są one pozytywni, w związku z czym podatnicy mogą uzyskać wyższy podatkowy. Im szybciej odwołanie złożysz, tym większa szansa na jego pozytywne rozpatrzenie.

 

Ustawowy termin

Warto pamiętać, by odwołanie od decyzji podatkowej w Norwegii złożyć w ustawowym terminie. Wynosi on 6 tygodni, licząc dzień wydania decyzji. Jeżeli odwołasz się w tym czasie, to w obowiązku Skatteetaten leży rozpatrzenie dokumentów w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące. W teorii odwołanie możesz złożyć w ciągu 10 lat, jednak pamiętaj – w takim przypadku może zostać odrzucone.

 

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji podatkowej w Norwegii należy złożyć za pośrednictwem Altinn. Niezbędne będzie dysponowanie swoimi kodami MinID, dzięki którym istnieje możliwość zalogowania się do konta w systemie. W celu złożenia odwołania należy wybrać formularz RF 1117 „Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt”. Alternatywną drogą jest wypełnienie formularza ręcznie i wysłania go pocztą na adres właściwego Urzędu Skarbowego.

 

Co warto sprawdzić?

Przygotowując się do sporządzenia odwołania, warto szczególnie zwrócić uwagę na jedną kwestię widniejącą w wyniku rozliczenia podatkowego. Należy zweryfikować, czy Urząd Skarbowy uwzględnił wszystkie odpisy od podstawy opodatkowania, czyli fradrag. Odpisy, o które podatnik wnioskował, znajdują się na stronie Utskrift av likningen w kolumnie fra Skattemelding. Z kolei w rubryce Likningsgrunnlag znajdują te odpisy, które Urząd Skarbowy uznał za zasadne. Jeżeli zawarte w nich kwoty są różne, warto wnioskować o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy.

 

Jakie błędy podatnicy popełniają najczęściej?

Jak podkreślają urzędnicy skarbowi, istnieje szereg błędów najczęściej popełnianych przez podatników w trakcie składania rozliczenia podatkowego. Dlatego przed wysłaniem do fiskusa wymaganych dokumentów warto sprawdzić, czy:

 • Właściwie zostały podzielone odsetki zadłużenia,
 • Uwzględniono dochody ze sprzedaży i najmu mieszkań,
 • Pracownicy zagraniczni nie wnioskowali jednocześnie o zwrot kosztów, zakwaterowania i diet przy jednoczesnym staraniu się o standardowy odpis 10%,
 • Odpisy dotyczące statusu pendler, w tym koszty podróży, nie ujęte zostały w jednej pozycji 3.2.7.,
 • Przypadkowo nie uwzględniono również odliczenia kosztów osobistych np. wynikających z pogrzebu,
 • Organizacje pozarządowe, na rzecz których dokonano darowizny, znajdują się na liście zatwierdzonych.

 

Jakie dokumenty będą niezbędne?

Chcąc złożyć odwołanie od decyzji podatkowej w Norwegii należy się do takiej czynności odpowiednio przygotować. W pierwszej kolejności niezbędne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów:

 • Skatteoppgjør oraz Utskrift av likningen – dokumenty te stanowią podstawę do odwołania,
 • Zaświadczenie o osiągniętych dochodach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok,
 • Miesięczne odcinki z pensji za każdy przepracowany miesiąc w Norwegii.

 

Dodatkowo warto przygotować następujące załączniki:

 • Akt ślubu w jęz. angielskim lub norweskim + oryginał w jęz. polskim,
 • Zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ze współmałżonkiem lub dziećmi poniżej 21. roku życia,
 • Dokumenty potwierdzające koszty zakwaterowania – o ile podatnik sam płacił za czynsz,
 • Jeżeli podatnik podróżował do Polski, do odwołania należy załączyć dokumenty potwierdzające podróż, takie jak: kopie biletów, potwierdzenie rezerwacji czy kartę pokładową. Urząd Skarbowy nie uwzględnia faktur.

 

Zanim złożysz odwołanie

W zależności od tego, z jakich odpisów podatnik zamierza skorzystać, lista niezbędnych załączników będzie się różniła. Jeżeli masz wątpliwości, w jaki sposób sporządzić skuteczne i prawidłowe odwołanie od decyzji podatkowej w Norwegii, skontaktuj się z nami. Wyspecjalizowani doradcy rozwieją wszelkie wątpliwości.