Skip to main content

Nowy sposób opodatkowania – kildeskatt

Nowy sposób wyliczania zaliczki na podatek dla pracowników zagranicznych pracujących w Norwegii – rezydentów.

Od 1 stycznia 2019 roku urząd podatkowy Skatteetaten wprowadził uproszczony system podatkowy dla pracowników zagranicznych nie mieszkających na stałe na terenie Norwegii.

Mowa tutaj o Kildeskatt – czyli stałym opodatkowaniu zarobków.

Zarobki są opodatkowane w wysokości 25 %.

W stawce jest zawarty już Trygdeavgift podatek socjalny w wysokości 8,2 %.

Jest to ważna informacja , gdyż wiele osób błędnie zakłada, że w związku z wybraniem nowego stałego systemu opodatkowania nie ma odprowadzanych składek emerytalnych.

Jeżeli osoba decyduje się na opodatkowanie według Kildeskatt – czyli stałych 25%.

Nie może prosić o żadne odliczenia  podatkowe oraz nie musi składać deklaracji podatkowych i czekać na rozliczenie podatkowe.

Dochód jest rozliczany miesięcznie. W tej sytuacji nie ma zwrotu ani niedopłaty podatku.

Górną granicą dochodu w jakiej może być rozliczany podatek Kildeskatt jest 617 500 koron na rok 2019. Nadwyżka dochodu powyżej kwoty 617 500 koron zostanie opodatkowana  według starych zasad.

Nowe przepisy nie są przymusowe.

Można zadeklarować w urzędzie podatkowym chęć skorzystania z opodatkowania według Kildeskatt  jednak będzie można w przeciągu roku zmienić swoją decyzje i wnioskować o rozliczanie według starych zasad.

Ponowny jednak powrót do opodatkowania według Kildeskatt w danym roku rozliczeniowym  nie będzie już możliwy.

Brzmi całkiem fajnie ale nie wszystko złoto co się świeci ?

Prosty przykład:

Pan Jan Kowalski deklaruje osiągnięcie zarobków brutto za rok 2019 w wysokości 400.000 koron.

Przy opodatkowaniu według nowych zasad zapłaci zaliczkę na podatek za rok 2019 w wysokości 100.000 koron

Natomiast według kalkulatora podatkowego od dochodu rocznego w wysokości 400.000  koron zostanie pobrana zaliczka w wysokości 94.018 koron plus możliwość naniesienia ulg podatkowych czyli jeszcze większej redukcji zapłaconego podatku co jest jednoznaczne z uzyskaniem – zwrotu podatku  ?

Po przeanalizowaniu nowego sytemu podatkowego wynika, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest on opłacalny dla wszystkich.

Zbiega się na to kilka czynników takich jak:

  • długość pracy na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym,
  • wysokość planowanego dochodu brutto na rok 2019,
  • możliwość skorzystania z dodatkowych odliczeń podatkowych
    (rozliczenie 10%, rozliczenie pendler, rozliczenie zwykłe)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego  wszystkie osoby zainteresowane kalkulacją najbardziej opłacalnego systemu opodatkowania na rok 2019.

[printicon align = „left”]