Skip to main content

Zmiany, zmiany, zmiany…

Urząd podatkowy podał nowe informacje dotyczące wymogów rozliczenia w statusie pendler. Zmiany dotyczą zarówno odliczeń związanych ze statusem pendlera jako osoby dojeżdżającej do rodziny (pendler rodzinny) oraz osoby samotnej posiadającej dom lub mieszkanie własnościowe w innym kraju EOG (pendler samotny).

Pierwszą i najbardziej istotną zmianą jest to iż, w tym roku urząd nie wymaga dostarczenia dokumentacji potwierdzającej prawo do danego odpisu podatkowego podczas składania rozliczenia. Proszę jednak pamiętać , że jeżeli zostaniesz skontrolowany to otrzymasz informacje z urzędu podatkowego o konieczności dostarczenia dokumentów. Urząd ma prawo skontrolować zeznanie podatkowe do 5 lat wstecz.

 

Pendler rodzinny:

Nie ma już wymogu aby osoba korzystająca z rozliczenia pendler musiała mieć udokumentowane minimum 3 podróże w danym roku rozliczeniowym do swojego domu rodzinnego. Ważne jest to żeby rozumieć, iż urząd nie wymaga wykazywania ilości podroży do domu rodzinnego jednak jeżeli dana osoba przekroczy wkład własny będzie mogła skorzystać z odliczenia kosztów poniesionych w ramach tych podroży.

Jeśli korzystasz ze statusu pendler rodzinnego wciąż jest wymagane posiadanie wspólnego zameldowania z żoną lub dzieckiem, (do udokumentowania w razie kontroli ze strony urzędu). Jeżeli rodzina mieszka na terenie Norwegii, będziesz mógł ubiegać się o ulgi w ramach rozliczenia pendler, jeśli odwiedzisz dom w swoim kraju ojczystym.

Aby kwalifikować się do odliczenia, musisz mieć co najmniej 4 podróże w roku rozliczeniowym. Z tego odliczenia będą mogły skorzystać jedynie rodziny nie będące na stałe zameldowane na terenie Norwegii.

 

Pendler samotny do krajów EOG:

Został zniesiony wymóg regularnych podróży co 3 tygodnie. Teraz wystarczające są 4 podróże do domu rocznie dla tych, którzy dojeżdżają do własnego domu w kraju EOG. Dla osób posiadających dom w Szwecji, Danii czy Finlandii, wymagane jest 8 podróży do domu rocznie.

 

Czy będzie nadal możliwość rozliczania w statusie pendler?

O odliczenia kosztów związanych z podróżami oraz zakwaterowaniem bedzie można się starać tylko przez pierwsze dwa lata ( od 2018 roku ).

 

Ważne

Jednak osoby, które zmienią gminę zamieszkania z powodu zmiany pracy nabędą na nowo prawo do odliczeń związanych z pendlerem na następne dwa lata.