Skip to main content

Poniżej w dużym skrócie odpowiemy Państwu na najczęstsze zadawane pytania związane z koronawirusem i sytuacją z nim związaną .

 

Okres kwarantanny

Jest to 14 dniowy okres w którym dana osoba poddana kwarantannie musi bezwzględnie pozostać w domu .

Niezastosowanie się to tego będzie podlegało karze grzywny w wysokości 20.000 koron.

 

Zasiłek chorobowy

Osoba która ma obowiązkową kwarantanne może skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższą przychodnią i poprosić o wystawienie zwolnienia chorobowego na czas trwania kwarantanny.

Pracodawca ma obowiązek płatności za zwolnienie lekarskie na okresie kwarantanny do 3 dni następnie obowiązek płacowy przechodzi na nav.

 

Zasiłek przejściowy permitering

W tym trudnym dla wszystkich czasie pracodawcy którzy zdecydowali się wysłać swoich pracowników na permitering mają obowiązek płacowy tylko do 2 dni, następnie pracownik który został wysłany na permitering powinien zarejestrować się w navie jako osoba bezrobotna.

W tym momencie pojawia się problem osób które w tej chwili przebywają na terenie Polski oraz nie mają możliwości logowania elektronicznego do navu przez bankid lub buypass.

 

Zalecamy wszystkim którzy przebywają w Polsce bez możliwości elektronicznej rejestracji żeby kontaktowali się telefonicznie z navem w celu rejestracji telefonicznej.

Podczas rozmowy pracownik navu zada pytania kontrolne i zarejestruje daną osobę zdalnie. Następnie dana osoba będzie zobowiązana żeby przesłać wniosek o zasiłek do navu drogą pocztową.

 

Na tą chwile nie ma jeszcze informacji czy nav udostępni inny sposób logowania dla osób bez możliwości rejestracji przez bankid lub buypss.

 

Czy dana osoba otrzyma zasiłek będzie to uzależnione od indywidualnej oceny navu oraz od przesłanej do navu dokumentacji.

 

Prosimy zwrócić uwagę na to, że cały czas są podawane nowe informacje dotyczące rejestracji oraz świadczeń socjalnych .

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.