Skip to main content
Blog

Karta podatkowa w Norwegii – 2019

By 14 grudnia 2018No Comments

 Już od 14 grudnia wszyscy zatrudnieni mogą zaktualizować swoją kartę na 2019 rok. Dlaczego warto zadbać o aktualność zawartych w niej danych? W jaki sposób zamówić, a jak zmienić kartę? Czym może skutkować jej brak? Odpowiedzi na te pytania w poniższym artykule!

Karta podatkowa skattekort  – do czego potrzebna?

Karta podatkowa (norw. skattekort) to podstawowy dokument, jaki posiadać muszą wszystkie osoby zatrudnione w Norwegii. Karta zawiera informacje o przewidywanym dochodzie w danym roku podatkowym. W oparciu o zawarte w niej dane, wylicza się procent zaliczki na podatek dochodowy, którą pracodawca powinien odprowadzać do urzędu poborcy podatkowego. Co za tym idzie, od karty podatkowej zależy wysokość comiesięcznej pensji, jak również wynik rocznego rozliczenia podatkowego (norw. skatteoppgjør).

Aktualne informacje na karcie podatkowej skattekort  – dlaczego tak ważne?

Podczas zamawiania elektronicznej karty podatkowej w Norwegii, podatnik zobowiązany jest do podania przewidywanego dochodu w danym roku podatkowym. Na jego podstawie wyliczana jest zaliczka na podatek. Jeżeli karta nie pokrywa się z faktycznymi dochodami, pracownik w Norwegii może zapłacić zbyt mały lub zbyt wysoki podatek, który zostanie uregulowany w przyszłym roku. Aby tego uniknąć, warto zadbać o aktualność danych zawartych w karcie.

Elektroniczna karta podatkowa  – jak działa?

Od stycznia 2014 roku obowiązuje w Norwegii elektroniczna karta podatkowa. Brak papierowej wersji to spore udogodnienie dla podatników. Zamiast karty, otrzymują oni tzw. skattetrekksmelding  – informację o przewidywanej wysokości odliczanego podatku. Dostęp do karty wymaga zarejestrowania w Altinn, do czego  nie jest niezbędne  posiadanie stałego numeru personalnego ( Od 2018 roku urząd umożliwia złożenie karty droga elektroniczna również na D- nummer ) . Po rejestracji w systemie, podatnicy mogą zmieniać informacje zawarte w karcie  – na przykład wtedy, gdy są błędne czy nieaktualne. O każdej zmianie karty będzie też w sposób automatyczny informowany pracodawca, dzięki czemu nie ma konieczności dostarczania mu nowej karty osobiście. Jeśli do 9 stycznia danego roku podatnik nie otrzyma informacji o karcie podatkowej, powinien skontaktować się z urzędem podatkowym. Brak karty spowodowany jest najczęściej podaniem niewystarczających informacji, które należy uzupełnić.

Elektroniczna karta podatkowa w Norwegii  – jak zmieniać i zamawiać?

Już od 14 grudnia zatrudnieni w Norwegii mogą aktualizować karty podatkowe na rok 2019. Po otrzymaniu informacji o przewidywanym dochodzie brutto i ewentualnych odliczeniach należy sprawdzić, czy są one zgodne z prawdą i wprowadzić ewentualną korektę za pomocą portalu Altinn. O wszelkich zmianach pracodawca zostanie powiadomiony w sposób automatyczny.

Uwaga! Osoby, rozpoczynające swoje życie w Norwegii, pierwszą kartę podatkową skattekart muszą zamówić osobiście, stawiając się w stosownym oddziale Skatteetaten. W trakcie wizyty należy okazać dokument tożsamości i potwierdzenie dochodu  – w formie umowy o pracę lub umowy zlecenie w przypadku osób zatrudnionych w agencji pośrednictwa pracy. Każdą kolejną kartę podatnik może zamówić bądź modyfikować już drogą elektroniczną. Osoby legitymujące się stałym numerem personalny automatycznie otrzymają kartę podatkową na nowy rok podatkowy. Posiadacze D-nummeru muszą natomiast sami ubiegać się o przyznanie karty podatkowej.

Karta podatkowa  – kiedy aktualizować skattekort?

Obowiązująca w Norwegii elektroniczna karta podatkowa powinna być aktualizowana z początkiem każdego roku podatkowego i w przypadku wszelkich zmian w dochodzie. Zawsze wtedy, gdy dochód podatnika ulegnie zmianie w ciągu roku  – na skutek zmiany pracy, podwyżki lub dodatkowego zatrudnienia, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich poprawek. Użytkownicy elektroniczni mogą zaktualizować informacje o karcie podatkowej w systemie Altinn.

Brak karty podatkowej skattekart – jakie konsekwencje?

Zatrudnieni, którzy nie zamówią karty podatkowej w Norwegii, muszą liczyć się z potrąceniem 50% podatku. I choć nadwyżka zapłaconego podatku zostanie uregulowana przy kolejnym rozliczeniu, to ich miesięczny dochód będzie niższy.

 

Podatniku – potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatkowym? Nie wiesz, jak zamówić lub zmienić elektroniczną kartę podatkową w  Norwegii? Skorzystaj z profesjonalnych usług biura konsultingowego Ewa Stensrød AS!