Skip to main content

Norweska służba zdrowia jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Żeby jednak z niej skorzystać, należy w pierwszej kolejności wiedzieć, jak wybrać lekarza rodzinnego w Norwegii, inaczej nazywanego lekarzem pierwszego kontaktu (norw. fastlege). Okazuje się, że cała procedura jest bardzo prosta.

 

Przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych

Zasadniczo pierwszym kryterium, jakie musisz spełnić, to przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (norw. folketrygden). Jego członkiem staje się automatycznie każdy pracownik, którego pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Aktualnie wynoszą one 7,8% wynagrodzenia brutto. Jeżeli z Twojej pensji są jednocześnie pobierane składki zdrowotne w Polsce, powinieneś zgłosić ten fakt w celu uniknięcia podwójnego oskładkowania.

 

Krajowy Rejestr Ludności

Drugim kluczowym kryterium jest zarejestrowanie się w Krajowym Rejestrze Ludności. Po spełnieniu tego obowiązku, Narodowe Biuro Ubezpieczeń przyśle do Ciebie pismo wraz z informacją o możliwości wyboru lekarza rodzinnego. Posiadając fødselsnummer, możesz zapisać się do najbliższej przychodni lekarskiej lub zdecydować się na to, aby wybrać tą najlepszą. Rejestracji możesz dokonać jedną z dwóch metod: osobiście lub poprzez stronę NAV.no.

 

Jak wybrać lekarza rodzinnego w Norwegii przez Internet?

Najszybszą i najwygodniejszą metodą jest rejestracja przez Internet. Aby tego dokonać, wejdź na stronę NAV.no, a następnie zaloguj się. W tym celu będziesz musiał wpisać następujące dane: fødselsnummer w postaci 11 cyfr, imię, drugie imię oraz nazwisko (fornavn, mellomnavn i etternavn), a także kod pocztowy miejsca zamieszkania (postnummer).

Następnie przejdź na listę dostępnych przychodni lekarskich. Jeżeli dany lekarz ma wolne miejsce, przy jego pozycji dostępny będziesz przycisk “Velg” – naciśnij go. Zapis nie jest automatyczny, musi zostać zarejestrowana przez administrację. Przegląd listy lekarzy rodzinnych jest możliwy również bez konieczności logowania do systemu, jednak bez opcji rejestracji.

 

Obowiązki lekarza rodzinnego w Norwegii

Każdy lekarz rodzinny w Norwegii ma szereg ustawowych obowiązków, których musi dopilnować. Należą do nich w szczególności następujące:

 • wystawianie zwolnień,
 • wypisywanie recept,
 • leczenie w zakresie: pediatrii, dermatologii oraz psychoterapii,
 • prowadzenie kobiet w ciąży,
 • wydawanie skierowań do specjalisty lub szpitala,
 • przepisywanie tabletek antykoncepcyjnych,
 • wykonywanie badań cytologicznych.

 

 

Płatne wizyty lekarskie w Norwegii

Musisz mieć świadomość, że za każdą wizytę lekarską w Norwegii musisz zapłacić. Wizyta o lekarza rodzinnego kosztuje ok. 140 NOK, zaś porada u specjalisty to koszt minimum 280 NOK. Jest to część tzw. egenandel, czyli wkładu własnego w koszta leczenia. Poniesiesz go również zamawiając m.in. wizytę domową (również w weekendy i w nocy), a także za transport sanitarny.

 

Zwolnienie z opłaty własnej

Norweskie przepisy przewidziały kilka okoliczności, których zaistnienie znosi obowiązek uiszczenia opłaty własnej. Dotyczą one następujących usług medycznych:

 • wizyty kontrolne w trakcie ciąży,
 • badanie i leczenie dzieci poniżej 16. roku życia,
 • leczenie psychoterapeutyczne dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia,
 • leczenie wszelkich chorób zakaźnych lub badań, jeśli lekarz je podejrzewa.

Rodzaje recepty w Norwegii

Odbywając wizytę u swojego lekarza rodzinnego, powinieneś wiedzieć, jakie rodzaje recepty może Ci przypisać. W Norwegii spotkasz się m.in. z receptami białymi, które oznaczają, że za leki zapłacisz w całości. Otrzymując z kolei niebieską receptę, pokryjesz tylko 36% ceny leków. Niezależnie od rodzaju, tego typu dokument może wystawić wyłącznie lekarz posiadający umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeń i są ważne przez rok od daty wydania.

 

Ważne informacje i numery telefonów

Gdy Twój wkład własny w leczenie przekroczy roczny próg (corocznie ustala go Parlament), możesz wystąpić o nadanie karty bezpłatnego leczenia (norw. egenandelstak). Więcej informacji o tych kartach uzyskasz na specjalnej infolinii pod numerem 815 70 050.

W razie nagłych wypadków, skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym pod numerem 113.

Informacje na temat lekarzy rodzinnych uzyskasz po zadzwonieniu na specjalną infolinię pod numerem 810 59 500.

Podczas wizyty u lekarza rodzinnego masz prawo do tłumacza, jeśli nie czujesz się na siłach, aby nawiązać niezbędny kontakt w języku norweskim lub angielskim.