Skip to main content


I termin zapłaty zaległości podatkowych.
Jeżeli dostałeś zeznanie podatkowe w czerwcu z terminem płatności na sierpień – czas najwyższy na jego uregulowanie.

20 sierpnia minął pierwszy termin płacenia zaległości podatkowych.

Jeśli termin przypadł na sobotę lub niedzielę, przesuwa się go na kolejny dzień roboczy – w tym wypadku na poniedziałek, bez obaw, że zapłacimy po terminie.
Internetowi użytkownicy Altinn powinni otrzymać fakturę elektorniczną do pobrania.
Jeżeli Twoje zaległości są wyższe niż 1,000 kr, to kwota zostaje automatycznie rozłożona na dwie raty – 20 sierpnia i 24 września.

Ale co jeśli jednak nie uda nam się zapłacić w terminie?
Jak to zwykle bywa – od zaległej kwoty są odprowadzane odsetki od nieterminowych płatności. Za wypłatę i pobieranie podatków odpowiedzialna jest gmina. Stopa procentowa ustalana jest przez Ministerstwo Finansów i aktualizowana co 6 miesięcy  – 1 stycznia i 1 lipca. Obecnie stopa procentowa wynosiła odpowiednio 8,75% i 8,50%.

Jak uniknąć zaległości w przyszłym roku podatkowym?
Przede wszystkim, kontroluj swoje zeznania podatkowe i czy informacje zawarte w karcie podatkowej są prawidłowo wypełnione. Możesz także zwrócić się do swojego pracodawcy, by co miesiąc odciągał od Twojej wypłaty extra podatek.