Skip to main content

Feriepenger to nic innego jak pieniądze urlopowe. Świadczenie to stanowi rodzaj udogodnienia dla osób, którym doskwiera brak wypłat w okresie wakacyjnym. Komu przysługują dodatkowe pieniądze? Na jakiej podstawie są wyliczane? Sprawdź, co musisz wiedzieć o  zawiłych zasadach feriepenger przed zbliżającym się sezonem wypoczynkowym!

 Ile wynoszą feriepenger?

Wysokość feriepenger związana jest bezpośrednio z długością urlopu. Przy standardowym wymiarze urlopu, wynoszącym 25 dni, wynagrodzenie wakacyjne wynosi 10,2 % dochodu brutto z poprzedniego roku. W przypadku pracowników, którzy posiadają prawo do dłuższego urlopu, procent ten jest wyższy. Dotyczy to przede wszystkim osób powyżej 60. roku życia oraz osób, którym dłuższy urlop przysługuje z tytułu umowy zbiorowej. Mogą one liczyć na pieniądze wakacyjne w wysokości 12,5 % pensji brutto.

Feriepenger dla każdego?

Do grona osób, którym należą się pieniądze wakacyjną zaliczają się:

  • podmioty pozostające w stosunku pracy z norweskim pracodawcą (pracownicy),
  • marynarze oraz rybacy, którzy mają status norweskiego pracownika.

Nie każdy, kto jest uprawniony do świadczeń wypłacanych przez NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej), może liczyć na wypłatę świadczenia urlopowego. Należy mieć na uwadze, że feriepenger naliczane są od dochodu z pracy, nie zaś od dochodu z działalności. Z tego powodu wynagrodzenia urlopowego nie otrzymują właściciele firm jednoosobowych, freelancerzy oraz bezrobotni. Ci ostatni, do 1 stycznia 2015, pobierając zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger), mogli liczyć na dodatek urlopowy (ferietillegg) w wysokości 9,5 % kwoty brutto świadczenia. Dodatek ten został jednak trwale zniesiony.

Feriepenger a świadczenia socjalne

Feriepenger przysługuje także z tytułu uzyskiwanych świadczeń socjalnych:

  • zasiłku ciążowego  – feriepenger wypłacane są do 31 maja w roku następującym po tym, w którym pobierano zasiłek. W tym przypadku feriepenger wynosi 10,2 % zasiłku otrzymywanego przez najwyżej 64 pierwszych dni,
  • zasiłku rodzicielskiego  – feriepenger wypłacane są do 31 maja w roku następującym po tym, w którym pobierano zasiłek. W tym przypadku feriepenger wynoszą 10,2 % zasiłku, jednak w zależności od sposobu wypłacania zasiłku, naliczane jest od różnych przedziałów czasowych.
  • zasiłku pielęgnacyjnego i szkoleniowego  – feriepenger wynoszą 10,2 % kwoty zasiłków, jednak odliczane są za maksymalnie 12 pierwszych tygodni pobierania tego typu świadczeń w danym roku.

A co w przypadku zasiłku rehabilitacyjnego? Zgodnie z prawem, świadczenie wakacyjne nie jest naliczane od zasiłku rehabilitacyjnego. W zamian, dwa 14-dniowe okresy podczas otrzymywania zasiłku, zwolnione są z odciągania zaliczki na poczet podatku. Na skutek tego, w czerwcu i grudniu danego roku, pobierający zasiłek rehabilitacyjny otrzymują wyższą kwotę niż zazwyczaj.

pixabay

 

Wypłata feriepenger w czerwcu?

Mimo obiegowej opinii, feriepenger nie zawsze wypłacane są w czerwcu. Zgodnie z norweskim prawem, pracownik może jednak wymagać wypłaty pieniędzy wakacyjnych najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem urlopu. W takim przypadku, planując urlop w kwietniu, musimy poprosić o wypłatę z odpowiednim wyprzedzeniem. W dużych firmach terminy wypłacania świadczeń mogą być sztywne i ustalane z góry. W przypadku osób, które kończą pracę w danym przedsiębiorstwie, feriepenger wypłacane są wraz z ostatnim wynagrodzeniem.

 Podatek od feriepenger

Wysokość świadczenia urlopowego musi być uwzględniona w zeznaniu za rok, w którym zostało nam ono przyznane. Jeżeli więc uzyskamy w tym roku pieniądze wakacyjne z tytułu urlopu w 2017 roku, kwotę tę musimy wziąć pod uwagę w zeznaniu za 2018 rok.