Skip to main content
Blog

Feriepenger w styczniu – sprawdź czy masz prawo

By 19 stycznia 201714 września, 2017No Comments

Coraz więcej pracodawców otrzymuje informacje od swoich pracowników z prośbą wypłacenia wynagrodzenia wakacyjnego (feriepenger) już w styczniu, jednak urlop planują wykorzystać w późniejszym okresie.

Temat ten jest poruszany w ostatnim czasie na różnych forach internetowych. Niektórzy użytkownicy forum twierdzą, że jest to kwestia kompromisu między pracownikiem a pracodawcą.

Jednak ustawa urlopowa nie daje podstaw prawnych do wypłacenia wynagrodzenia za urlop z wyprzedzeniem. Wg wspomnianej ustawy wynagrodzenie za urlop jest wypłacane w momencie, kiedy faktycznie korzystamy z urlopu. Często pracodawcy decydują się na wypłacenie pieniędzy wakacyjnych już w czerwcu, nie stosując się do przepisów. Pracodawcy powinni się odnieść do ustawy urlopowej i poinformować pracownika, że nie ma podstawy do wypłacenia wynagrodzenia wakacyjnego z wyprzedzeniem.

Niekiedy pracodawcy, idąc na rękę pracownikowi, posuwają się do innych sposobów a mianowicie wypłacają zaliczki na wynagrodzenie zamiast wynagrodzenia wakacyjnego.  Prawo pracy pozwala na takie rozwiązanie, jednak prawidłowo od takiej zaliczki powinna zostać pobrana zaliczka na podatek. Dochody takie powinny być traktowane jako dochód podlegający opodatkowaniu w momencie wypłacenia. Zaliczka na poczet wynagrodzenia jest traktowana jako dochód do opodatkowania w momencie, gdy pracownik otrzymuje zapłatę. Dotyczy to nawet wypłaty zaliczki wynagrodzenia za nie wykonaną prace.

Pracodawcy są zobowiązani podać takie informacje w comiesięcznych raportach wysyłanych do urzędu. Jeśli pracodawca chciałby wypłaconą zaliczkę na wynagrodzenie odjąć od łącznej kwoty wakacyjnego wynagrodzenia, które zostanie wypłacone później (np. w czerwcu), powinien zawrzeć z pracownikiem pisemną zgodę na tak owe potracenie – tak przewiduje to ustawa urlopowa.

W sytuacji, kiedy pracownik kończy stosunek pracy w trakcie roku urlopowego przepisy są nieco inne. Przepisy mówią, że pracownik, który rozwiązuje umowę o prace powinien otrzymać wszystkie zalegle wynagrodzenia należne mu wraz z ostatnia wyplata (min. wynagrodzenie wakacyjne). Pracodawca, więc może wypłacić wakacyjne wynagrodzenie bez względu na to jaka jest decyzja pracownika. Inaczej jest, kiedy obie strony decydują się na przesuniecie o rok później wypłaty owego wynagrodzenia – jest to dopuszczalne, ponieważ jest za obustronną zgodą i tutaj przepisy pozwalają na to.

W sytuacji, kiedy feriepenger jest wypłacane w tym samym roku, w którym wypracowaliśmy podstawę do niego – musi zostać opodatkowane (wypracowane w 2017 i wypłacone w 2017 – opodatkowujemy).

Jest wypracowaliśmy sobie prawo do wakacyjnych pieniędzy w jednym roku a wypłacane jest w kolejnym to nie podlega opodatkowaniu (wypracowane w 2016 i wypłacone w momencie przebywania na urlopie w 2017 roku – nie opodatkowujemy).