Skip to main content

Feriepenger od dagpenger za rok 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Norwegii, nastąpiły zmiany dotyczące wypłacania feriepenger for dagpenger.

Dodatek urlopowy z zasiłkiem dla bezrobotnych przysługuje osobom, które pobierały dagpenger w roku 2020. Natomiast tym, którym on nie przysługuje, oferowana jest możliwość urlopu z zasiłkiem dla bezrobotnych (ferie med dagpenger).

Dodatek urlopowy stanowi 10,2% brutto zasiłku dla bezrobotnych otrzymanego w 2020 r. i wypłacane jest automatycznie w czerwcu 2021 r. Każda osoba pobierająca świadczenie w ubiegłym roku, otrzyma pismo z informacją o tym, czy otrzyma dodatek urlopowy. Tym samym, nie musisz ubiegać się o feriepenger jeśli otrzymywałeś dapgenger w 2020 r.

Czy mam prawo do feriepenger?
Tak, jeżeli:

  • otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku, ale nie otrzymujesz go na dzień 7 czerwca 2021 r.,
  • otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych na dzień 7 czerwca 2021r., gdy w pełni lub częściowo wykorzystałeś prawo urlopu z zasiłkiem (ferie med dagpenger) w roku 2020.

Urlop, dodatek urlopowy i pobyt za granicą
Jeśli planujesz urlop lub podróż za granicę, pamiętaj aby w pierwszej kolejności powiadomić NAV, a na karcie zgłoszenia wpisać dni urlopu bądź nieobecności w pracy.

Co zalicza się do urlopu lub nieobecności?*

  • zaplanowane wakacje, kiedy pracownik jest na permitteringu
  • inny urlop od pracodawcy w przypadku, gdy pracownik jest na permitteringu
  • niezdolność do: pracy, „tilltak” lub do spotkania w NAVie
  • pobyt za granicą

*Dni świąteczne nie są uznawane za urlop, ani nieobecności.

Pobierając dagpenger możesz przebywać w dowolnym miejscu na terenie Norwegii. W przypadku, gdy jesteś niezdolny do pracy lub działań podczas urlopu bądź innej nieobecności, wówczas powinieneś wpisać te dni na karcie zgłoszenia. Dotyczy to zarówno osób będących na permitterigu, jak i bezrobotnych.

Czy mam prawo do urlopu będąc na zasiłku dla bezrobotnych (ferie med dagpenger)?

Tak, jeśli decyzja o dagpenger została wydana na okres do 104 tygodni. W tym przypadku, aby móc zachować zasiłek dla bezrobotnych, podczas urlopu, musisz otrzymywać go przez ponad 52 tygodnie (ze 104 przyznanych tygodni). Wówczas masz możliwość skorzystania z 4 tygodniowego urlopu. Decydując się na urlop w trakcie pobierania dagpenger, musisz wykorzystać całkowity okres obowiązywania zasiłku.

  • Ditt NAV poinformuje Cię, kiedy możesz wziąć urlop podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W związku z pandemią, wielu osobom przedłużono decyzję o przyznaniu dagpenger i mimo, że otrzymywali oni zasiłek przez ponad 52 tygodnie, to nie mogli skorzystać z urlopu. Dlaczego?

Aby mieć prawo do urlopu podczas pobierania dagpenger, należy mieć decyzję o przyznaniu zasiłku na okres do 104 tygodni – w przeciwnym razie, nie przysługuje Ci prawo do urlopu podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
* Informację na jaki okres otrzymałeś zasiłek dla bezrobotnych, znajdziesz w zakładce Dine saker: vedtak om dagpenger.