Skip to main content

Emerytura w Norwegii dla Polaków? To możliwe! Co więcej – świadczenia, które uzyskałeś nad fiordami, może Ci wypłacać polski ZUS, gdy już zakończysz swoją karierę zawodową. Jak wygląda norweski system emerytalny?

 

Emerytura w Norwegii na 3 filarach

 

Podobnie jak w niektórych krajach europejskich (np. Holandia czy Wielka Brytania), norweski system emerytalny opiera się na 3 następujących filarach:

  • emerytura państwowa (norw. folketrygden) – jest to podstawowy filar systemu, którego celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom Norwegii świadczeń emerytalnych;
  • obowiązkowe programy pracownicze (norw. obligatorisk tjenestspensjon) – każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzania obowiązkowych składek emerytalnych do właściwego funduszu. Dzięki temu im więcej lat przepracujesz, tym większe świadczenie ostatecznie otrzymasz;
  • prywatne ubezpieczenie – poza powyższymi filarami, masz możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. Będziesz mógł wybrać, jaką miesięczną składkę chcesz płacić i jednocześnie dowiesz się, o ile będzie wyższa Twoja emerytura w Norwegii.

 

Kiedy nabywasz prawa do emerytury?

 

Pełna emerytura w Norwegii z I filaru przysługuje po 40 latach członkostwa w norweskim systemie emerytalnym, zaś początek wypłat może nastąpić dopiero po przekroczeniu 67. roku życia. Co więcej – nie musisz pracować przez tyle lat, ponieważ składki będą za Ciebie odprowadzane nawet w przypadku figurowania w ewidencji NAV jako osoba bezrobotna.

Dla Polaków interesująca powinna być informacja, że prawo do pomniejszonej emerytury przysługuje już po 3 latach pobytu. Im dłużej będziesz przebywał w Norwegii, tym większe świadczenie otrzymasz. Warto pamiętać, że na swoim koncie zgromadzisz jeszcze większe środki, jeżeli podejmiesz legalną (i dobrze płatną) pracę na terenie Królestwa.

 

Norweska emerytura dla Polaka

 

Jeżeli nie planujesz pozostać w Norwegii po przejściu na emeryturę to powinieneś wiedzieć, że świadczenia możesz pobierać nawet za granicą. Pamiętaj jednak, że abyś miał taką możliwość, musisz pozostać nad fiordami jeszcze przez 6 miesięcy po rozpoczęciu wypłaty środków. Dopiero po upływie tego okresu możesz zamieszkać na stałe w Polsce lub gdziekolwiek indziej na świecie, zachowując prawa do norweskiej emerytury.

Nieco inaczej będzie sytuacja wyglądała, jeżeli w trakcie pobytu w Norwegii nie uzyskasz praw emerytalnych. Czas, w którym mieszkałeś nad fiordami, będzie Ci się wliczał do kapitału emerytalnego w Polsce. Dzieje się tak dlatego, że ZUS obliczając wysokość świadczeń bierze pod uwagę wszystkie okresy pracy oraz zamieszkania na terenie krajów członkowskich UE oraz EOG.

 

Jak NAV oblicza wysokość emerytury?

 

To, jaka będzie wysokość Twojej emerytury w Norwegii, zależeć będzie od kilku czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć następujące:

  • 18,1% rocznego dochodu z umowy o pracę lub własnej działalności
  • wysokość następujących zasiłków socjalnych: dla bezrobotnych, chorobowy, rehabilitacyjny, opiekuńczy oraz renta
  • odbyta służba wojskowa
  • bezpłatna praca w charakterze opiekuna.

 

Pamiętaj, że kapitał emerytalny możesz powiększać od 16 do 75. roku życia włącznie. Aktualną wysokość przysługujących Ci świadczeń sprawdzisz w zakładce DIN PENSJON na stronie NAV.no.