Skip to main content

Przedszkole stanowi dla nas ratunek w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości prosić np. dziadków o pomoc w opiece nad naszymi dziećmi a pracować musimy. Zwykle powrót do pracy bądź po prostu jej rozpoczęcie zmusza nas do wysłania dziecka do przedszkola. W Norwegii nie ma bezpłatnej opieki przedszkolnej, ale można liczyć na dofinansowanie w sytuacji, kiedy nasze dochody są niskie.

Dotacje przedszkolne są finansowane z dochodów gmin. Oznacza to, że to gminy decydują jaka kwotę przeznaczą na sfinansowanie przedszkoli.

Główną podstawą są przepisy, które jasno określają próg dochodowy do otrzymania dofinansowania. Zostały one podzielone na trzy grupy i wynoszą odpowiednio:

 1. Dochód powyżej 500.500kr brutto

Gospodarstwa domowe o rocznym dochodzie 500.500kr brutto maksymalnie mogą ponieść koszty opłat za przedszkole w wysokości 2.730kr (za całe miejsce tj. 100%).

 1. Dochód poniżej 500.500kr brutto

Gospodarstwa domowe o całkowitych dochodach mniejszych niż 500.500 koron powinni zapłacić maksymalnie sześć procent od dochodów brutto w ciągu całego roku.

 1. Dochód poniżej 428.000kr brutto

Gospodarstwa domowe z dochodami brutto poniżej 428.000kr maja prawo do 20 godzin tygodniowo darowego przedszkola dla swoich dzieci.

Okazuje się, że dwie ostatnie opcje można łączyć, a mianowicie przy dochodzi poniżej 428.000kr możemy wykorzystać 20 godzin tygodniowo za darmo a posyłając dziecko na 100% do przedszkola możemy otrzymać jeszcze dofinansowanie za pozostałe godziny pełnego wymiaru tygodniowego.

Niższe opłaty za przedszkole w przypadku dwójki lub więcej dzieci

W sytuacji, kiedy mamy więcej niż jedno dziecko urząd też o nas pomyślał i dotyczy to już każdej rodziny, bez względu na jej dochody. Rodziny wielodzietne mogą otrzymać obniżoną stawkę opłat za przedszkole. Uzależnione jest to od liczby dzieci.

 1. Przy dwójce dzieci za drugie dziecko otrzymamy ekstra zniżkę a opłaty będą wynosiły jedynie 70% opłat za pierwsze dziecko co łącznie nam da opłatę w wysokości 170% a nie 200% przy dwójce dzieci.
 2. Natomiast przy trojce i większej liczbie dzieci opłaty na dziecko numer trzy i każde kolejne po nim, zmniejsza nam się o 50%.

Dokładne stawki dla dochodów gospodarstw domowych powyżej 500.500kr brutto ustalone na rok 2017 wynoszą odpowiednio:

 • 1/1 miejsca w przedszkolu 2.730kr na miesiąc = 30.030kr rocznie
 • 80% miejsca w przedszkolu 2.321kr na miesiąc = 25. 531 kr rocznie
 • 70% miejsca w przedszkolu 2.184kr na miesiąc = 24.024 kr rocznie
 • 60% miejsca w przedszkolu 1.911kr na miesiąc = 21.021kr rocznie
 • 50% miejsca w przedszkolu 1.638kr na miesiąc = 18.188 kr rocznie
 • 40% miejsca w przedszkolu 1.365kr na miesiąc = 15.015 kr rocznie

Opłacie za przedszkole podlega 11 miesięcy w roku kalendarzowym. Lipiec jest bezpłatny.

Dopłaty za wyżywienie naliczane są odrębnie a w zależności od tego jakie posiłki zawierają ustalana jest za nie cena:

– w przypadku, gdy zawiera śniadanie, lunch, owoce i napoje to koszt 350kr miesięcznie

– w przypadku, gdy zawiera śniadanie, owoce i napoje to koszt 300kr miesięcznie

Prawo do miejsca w przedszkolu mają dzieci które:

– obchodzą swoje pierwsze urodziny przed sierpniem – mogą korzystać z przedszkola od sierpnia

– obchodzą swoje pierwsze urodziny we wrześniu lub październiku mają prawo do miejsca w przedszkolu od ukończenia roczku.

Płatności za przedszkole następują po rozpoczęciu korzystania przez dziecko z przedszkola. Dziecko ma prawo do miejsca w przedszkolu w gminie, w której mieszka. Jednak można się odwołać od tej decyzji pod warunkiem np. ze w naszej gminie nie ma wolnych miejsc w pobliskiej gminie jest miejsce w prywatnym przedszkolu – dotyczy to wyjątkowych sytuacji.