Skip to main content

NAV zwykle większość zmian przepisów dokonuje z początkiem roku bądź z początkiem wakacji. A w związku z tym, że wakacje już na horyzoncie należało spodziewać się większych bądź mniejszych zmian. W tym roku zmiany objęły zasiłek dla bezrobotnych – dagpenger.

Wszystkie wnioski złożone od pierwszego lipca 2017 będą rozpatrywane na nowych zasadach. Zmiany dotyczą sposobu naliczania podstawy godzinowej podczas przebywania na świadczeniach dla bezrobotnych.

Dotychczas podstawę godzinowa naliczano na podstawie listy godzin z ostatnich 52 tygodni od daty złożenia wniosku. W tej sytuacji osoby, które przesuwały termin rejestracji i złożenia wniosku, pozostając jednoczenie bez pracy i bez zasiłku, zmniejszały liczbę godzin możliwa do przepracowania – ich czas pracy dozwolony na zasiłku, by nie zabrano im świadczenia, zmniejszał się.  Im dłużej zwlekali z rejestracją, tym krótsza była ich podstawa godzinowa.

Przykładowo:

Pan Jan pracował 37,5 godziny tygodniowo. Na zasiłek zarejestrował się po trzech miesiącach od ostatniego zatrudnienia. W związku z tym, może pracować na zasiłku tylko do ok. 28 godzin tygodniowo, jednocześnie tracąc prawo do pieniędzy z dagpenger za czas przepracowany. A dodatkowo po przekroczeniu 28 godzin będzie zmuszony dokonać aktualizacji zasiłku dla bezrobotnych (złożenia wniosku aktualizującego). Gdyby dokonał rejestracji zaraz po ustaniu zatrudnienia – dopuszczalna podstawa godzinowa na dagpenger wyniosłaby 37,5 godziny.

Nowe przepisy zmieniły sposób naliczania podstawy godzinowej na dagpenger na nasz plus. Od lipca każdy podstawa godzinowa przy rozpatrywaniu wniosku o dagpenger będzie obliczana od daty zakończenia stosunku pracy. W związku z tym, nawet jeśli będziemy oczekiwać z rejestracją na zasiłek kilka miesięcy to i tak podstawa godzinowa pracy na dagpenger będzie naliczana od daty ostatniego dnia zatrudnienia.

Wracając do naszego przykładu, czy Pan Jan zarejestruje się od razu czy też po 3 miesiącach, to i tak, wg nowych przepisów podstawa godzinowa będzie wynosiła 37,5 godziny.

Co więcej, czas pracy dotychczas był naliczany z ostatnich 52 tygodni, nowe przepisy wydłużają podstawę tą do 36 miesięcy.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenia dla bezrobotnych przed 1 lipca, ale decyzje otrzymają dopiero po 1 lipca maja możliwość skontaktować się z NAV i poprosić o naliczenie podstawy godzinowej na nowo, wg nowych zasad.