Skip to main content

Korekta podatku w Norwegii – podobnie jak w Polsce – może pomóc Ci w odzyskaniu nienależnie zapłaconego podatku. Możesz korzystać z tego rozwiązania w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, gdy nie zdążyłeś rozliczyć się z fiskusem w terminie. Korektę możesz złożyć również, gdy np. nie wiedziałeś o przysługujących Ci ulgach lub gdy urząd skarbowy nie uznał należnych Ci ulg.

 

Korekta podatku w Norwegii – kto może składać?

Możliwość złożenia korekty do rozliczenia podatkowego w Norwegii przysługuje każdej osobie, która pracuje i uzyskuje dochody nad fiordami. Możesz skorzystać z tego rozwiązania zawsze wtedy, gdy uważasz to za stosowne.

 

W jakich przypadkach można złożyć korektę?

Istnieje kilka okoliczności, które uprawniają Cię do złożenia korekty podatku. Należy do nich zaliczyć zwłaszcza następujące:

  • gdy nie zdążyłeś rozliczyć się w terminie

Okres, w którym powinieneś złożyć rozliczenie podatkowe, trwa od 1. kwietnia do 31. maja. Jeżeli nie wypełnisz swoich obowiązków w terminie, urząd skarbowy dokona rozliczenia na podstawie posiadanych informacji. Dla Ciebie może to oznaczać np. nieuwzględnienie przysługujących Ci ulg.

  • gdy urząd nie zaakceptował przysługujących odpisów

Niekiedy może się zdarzyć, że urząd skarbowy nie uwzględni Ci odpisów, o które wnioskowałeś. Masz prawo w takiej sytuacji złożyć korektę podatkową, aby ponownie obliczyć wysokość podatku oraz zmienić kwotę ewentualnego zwrotu.

  • gdy zauważysz błędy na rozliczeniu

Korektę podatku powinieneś złożyć również w przypadku zaobserwowania błędów w rozliczeniu. Mogą być one różne – zmiana podstawy opodatkowania, inna kwota dochodu czy po prostu błąd ludzki.

  • gdy zauważysz, że przyznano Ci ulgi, których nie powinieneś mieć

Chociaż zdarza się to rzadko, to urząd skarbowy może błędnie przyznać Ci ulgi, których nie powinieneś otrzymać. Może się okazać, że w najbliższym czasie dostaniesz nakaz zwrotu nienależycie otrzymanych środków. Jeżeli więc zauważysz na rozliczeniu, że przyznano Ci odpisy, których nie powinieneś mieć – złóż korektę podatkową jak najszybciej.

 

Korekta podatku – terminy

Norweskie przepisy stanowią jednoznacznie – korektę podatkową możesz złożyć w ciągu 10 lat od otrzymania rozliczenia. Praktyka jednak wskazuje, że pozytywną decyzję otrzymasz, jeśli odwołanie złożysz w ciągu 2-3 lat. Niemniej urząd skarbowy może zawsze odmówić rozpatrzenia sprawy i uznać o jej przedawnieniu.

 

Ustawowy termin na korektę podatku

Korekta podatkowa złożona w ustawowym terminie zawsze będzie rozpatrzona i co więcej – szanse na jej pozytywne rozpatrzenie są wysokie. Na złożenie odwołania masz 6 tygodni od momentu otrzymania rozliczenia podatkowego. W takim przypadku nie będziesz musiał składać żadnych dodatkowych wyjaśnień. Ponadto urząd skarbowy będzie miał maksymalnie 3 miesiące na wydanie decyzji w Twojej sprawie.

 

Korekta podatku w praktyce

Jeżeli chcesz złożyć korektę podatku, masz do wyboru trzy drogi: osobiście w urzędzie, przez pocztę oraz elektronicznie. W tym ostatnim przypadku będziesz musiał mieć kody Altinn lub MinID. Mając jakiekolwiek wątpliwości formalne, zawsze warto zapytać wykwalifikowanych doradców. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.