Skip to main content

4 kwietnia

Skatteetaten udostępnia na Altinn wstępne rozliczenia podatkowe (skattemelding). Osoby, które posiadają założone konto na portalu będą mogli pobrać dokument w wersji elektronicznej, sprawdzić poprawność danych – jeśli dane są zgodne i nie ma żadnych odpisów – urząd rozliczy nas sam. Jeśli dane są niezgodne lub podatnik ma prawo do odpisów – na podstawie skattemelding można dokonać zmian, uwzględnić odpisy od podatku i poprawnie sporządzone zeznanie podatkowe odesłać ze strony Altinn do urzędu.

Skatteetaten rozsyła również pocztą tradycyjną wstępne rozliczenia (skattemelding) do podatników, którzy nie mają możliwości elektronicznego rozliczenia (nie posiadają założonego konta na Altinn). Dlatego przed tym terminem koniecznie trzeba upewnić się, że obecny adres zamieszkania jest zarejestrowany w urzędzie (na ten adres zostanie zaadresowana korespondencja).