Skip to main content

25 października

Trzecia tura  wystawienia rozliczeń głównych skatteoppjør  przez urząd podatkowy.

Skatteetaten podaje do wiadomości ostateczne rozliczenia (skatteoppjør) za dany rok rozliczeniowy.