Skip to main content

25 czerwca

Pierwsza tura wystawienia rozliczeń głównych skatteoppjør  przez urząd podatkowy.